CEO kadınlar nasıl başarmış?

Elif Çelik: Hem Seferden Hem Zaferden Sorumlu Olun!

Anlatıcı Bilgileri:
Elif Çelik, Eskişehir Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Deva Holding’de Ürün Müdürü, Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama’da Ürün Müdürü, Grup Ürün Müdürü ve Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, tüm ticari operasyonlardan sorumlu Genel Müdür, Haziran'da ise aynı kuruluşta tüm ticari ve endüstriyel operasyonlardan sorumlu Ülke Genel Müdürü olarak görev yaptı. Zentiva’nın global düzeyde Sanofi Grubu’na devredilmesiyle Zentiva-Sanofi Ülke Genel Müdür'ü oldu ve Eczacıbaşı-Baxter Genel Müdürü olarak atandı. AİFD, ARTED, Diader ve YASED gibi sektörel örgütlerde kuruluş temsilcisi olarak görev yapmakta, aynı zamanda Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunda İntema Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmektedir.
Yaşadığı Şehir: İstanbul
Memleket: Eskişehir
Meslek: Yönetici