Farklı Bakış - 12: Alametifarika'dan Gökhan Akbay ile Yaratıcı Ajansların Geleceği

Yayın ile ilgili referanslar ve daha fazla bilgi için: http://gulayozkan.com/farklibakis/