Farklı Bakış -6-Tasarım Faaliyetlerini Kapsayan Yeni ARGE Reform Paketi - Konuk: Gökhan Karakuş

Yayın ile ilgili referanslar ve daha fazla bilgi için: http://gulayozkan.com/farklibakis/