Zayıf Yanlarını Güçlendir!

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, MBA eğitimini UCLA Anderson School’da ve doktorasını da Berkeley Haas School of Business’ta tamamlayan Prof. Dr. Nakiye A. Boyacıgiller, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin geçmiş dönem dekanı (2003-2013) ve halen öğretim üyesidir. Boyacıgiller çokkültürlü çalışma gruplarının geliştirilmesi ve sınırlar ötesi işbirliklerinin etkinleştirilmesi alanlarında araştırma, öğretim ve öncülük çalışmalarında bulunmuştur. SabancıEMBA ve MBA programlarında Business Ethics (Iş Etiği) dersini vermektedir. Boyacıgiller 2007 yılında Academy of International Business (AIB) tarafından uluslararası işletme alanına yapmış olduğu üstün akademik katkılardan ötürü “fellow”seçilmiştir. Birçok uluslararası üniversitede akademik danışma kurulu üyesi olan Boyacıgiller, ayrıca TPF (Turkish Philantropy Funds) ve Değişim Liderleri Derneğin yönetim kurullarında görev yapmaktadir. 2015 yılında AIB’nın dünya başkanı olan Boyacıgiller, Temmuz 2017den itibaren Dean of the AIB Fellows görevini üstlenecektir. Belkıs, Mete ve Esen’in annesi, Mey’in anneannesidir.

BinYaprak | Süre 02:45 | İstanbul, Haziran 2016

 

Aynı Yolculuktan Videolar

Haydi Binyaprak'lı Ol