Tümay Karaca, Lojistik Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 2013'ten 2018'e kadar UPS Supply Chain Solutions, APL Logistics ve Horoz Bollore Logistics'te Lojistik Operasyon Uzmanı olarak çalıştı. Şimdi ise MSC Mediterranean Shipping Company'de çalışıyor.

#neokusamneolsam #lojistik # #istemekbasarmanınyarısıdır #denizoperasyonmemuru #LojistikMeslekYüksekOkulu

Haydi Binyaprak'lı Ol