Beden dili, başkalarının bizi nasıl gördüklerini etkiler, ancak kendimizi nasıl gördüğümüz de değişebilir. 
Sosyal psikolog Amy Cuddy, "güç pozu" nun kendimizi güvende hissetmiyor olsak da, güven duygusuyla ayakta durduğunu güven duygularını artırabileceğini ve
başarı şansımızı etkileyebileceğini savunuyor.

Aynı Yolculuktan Videolar