Farklı Bakış - 15: Derin Sarıyer ile Türkiye'de yaratıcı alanda çalışmayı konuştuk.

Yayın ile ilgili referanslar ve daha fazla bilgi için: http://gulayozkan.com/farklibakis/