Sosyal-Giriimcilik-Alannda-alan-Program-ve-Platformlar--cover

Sosyal Girişimcilik Alanında Çalışan Program ve Platformlar

Sosyal girişimcilikle ilgiliysen ve kimler bu alanda nasıl programlar yapıyor diye merak ediyorsan bu yazıda takip edip araştırabileceğin birçok program ve platform bulabilirsin.


Sosyal girişimcilikle ilgiliysen ve kimler bu alanda nasıl programlar yapıyor diye merak ediyorsan bu yazıda takip edip araştırabileceğin birçok program ve platform bulabilirsin.

Anadolu Vakfı

Sosyal Girişimci Gençler (SOGENÇ), Değerli Öğretmenim ve Sosyal Girişimci Öğrenciler gibi projeleriyle öğrencileri ve öğretmenleri toplumda fark yaratan bireylere dönüştürüyor.

...

Anadolu Vakfı

Enter some description here...

Ankara Kalkınma Ajansı

Bölgedeki önemli sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulunması için sosyal girişimciliği teşvik ediyor ve Ankara'nın sosyal sermaye varlığını geliştirmek için çalışıyor.

Ashoka Türkiye

Dünyanın ilk ve en prestijli sosyal girişimci ağı olan Ashoka, Türkiye'de sosyal değişim yaratan girişimcileri 2000 yılından beri destekliyor ve güçlendiriyor.

BAUSEM Sosyal Girişimcilik Programı

Katılımcıların hayallerindeki sosyal fayda fikrini hayata geçirebilmeleri için gerekli teknik becerileri kazandırıyor.

...

Sosyal Girişimcilik - BAUSEM

EĞİTİM İÇERİĞİ Sosyal girişimcilik son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız, birçoğumuz için oldukça yeni ve neredeyse mistik bir terim.  “Sosyal Girişimcilik” eğitiminde,  özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve ...

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi

STK'lar ve sivil girişimlere yönelik programlar kapsamında sivil girişimlerle 6 ay süren, ilgili girişimin örgütsel ihtiyaçlarını geliştirmek için stratejiler geliştiriyor ve mentorluk sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim, iklim değişikliği ve çevre konularını proje ve politika tavsiyeleri aracılığıyla destekliyor.

Buluşum

Sosyal fayda potansiyeli yüksek projeleri tanıtıyor, destek olmak isteyenler için bir kitlesel fonlama (crowdfunding) platformu olarak hizmet veriyor.

...

Buluşum

Enter some description here...

E-tohum

Kendi internet şirketini kurmak isteyen girişimcilerle şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir pazar yeri görevi görüyor.

Endeavor

Etkin girişimcilere ivme kazandırmak üzere yerel ve uluslararası fikir önderlerinden oluşan mentor, danışman ve yatırımcı ağı üzerinden maddi ve manevi destek sunuyor.

...

Endeavor Türkiye

Enter some description here...

Erciyes Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Kulübü

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik projelerini tanıtıyor.

...

Erciyes Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Kulübü - Ana Sayfa | Facebook

Erciyes Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Kulübü. 1,2 B beğenme. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk ve sosyal...

Galata Business Angels

Türkiye'nin ilk melek yatırım ağı olarak potansiyeli en yüksek girişimcilerle en deneyimli yatırımcıları buluşturarak başarılı dijital girişimcilik hikâyelerinin çıkmasını sağlıyor.

...

Galata Business Angels

Enter some description here...

GençBank

Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen bu hibe programıyla 15- 25 yaş arası gençler, gördükleri sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik fikirler üretiyor ve bu fikirleri akranlarının desteği ile hayata geçiriyor.

...

GençBank

GençBank'ta yaşadığın şehrin sorunlarına çözüm üret.

Girişimcilik Vakfı

Fellow Programı ile gençleri desteklerken, özel sektör ve diğer ortakları ile yaptığı projeler ile girişimcilik kültürünü toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaştırıyor.

...

Türkiye Girişimcilik Vakfı

Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak) 2014 Nisan ayında, girişimciliğin önemini bilen ve değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri tarafından kurulmuştur.

Habitat Derneği

Yönetişim, bilişim, finansal bilinç ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı projeler uyguluyor, yerel, ulusal ve küresel kamu politikalarına katkı sağlıyor.

...

Anasayfa - Habitat Derneği

Habitat, küresel hedefler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici programlar yürüten, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Impact Hub İstanbul

Dünya'da 100'ün üzerinde merkeziyle sosyal etki odaklı liderleri buluşturuyor, güçlendiriyor, üyelik tabanlı bir ortak çalışma, üretim ve etkinlik alanı sağlıyor.

...

Impact Hub Istanbul

Enter some description here...

İmece

Sosyal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları çeşitli kaynaklarla buluşturup sosyal inovasyonu yaygınlaştırıyor.

...

imece – imece

Enter some description here...

İstanbul Kalkınma Ajansı

Sektörler arası işbirlikleri geliştiriyor, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla yürütülen projelere destek veriyor.

...

İSTKA | İstanbul Kalkınma Ajansı

İSTKA - İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek ve küresel rekabet gücünü artırmak için çalışan bir kamu kurumudur.

İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi

Bir fikir atölyesi, bir sosyal kuluçka, toplum ve etkinlik merkezi, bir ortak çalışma alanı olarak sosyal fayda odaklı aktörlerin bir araya geldiği bir etkileşim alanı yaratıyor.

...

İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi | TED Üniversitesi

TED Üniversitesi, 2009 yılında, yükseköğretimde fark yaratmak amacıyla Türk Eğitim Derneği tarafından kuruldu. En büyük amacı dünya genelinde düşünebilen, yaratabilen ve eleştirebilen vatandaşlar yetiştirmek olan TED Üniversitesi yüzde yüz İngilizce eğitim ile bunun adımlarını atmaktadır.

İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir'in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştiriyor ve uyguluyor, ilgili projelere destek sağlıyor.

...

İzmir Kalkınma Ajansı

Enter some description here...

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF)

Change With Business ve Know Your Impact programları kapsamında sosyal girişimciler ve adayları için eğitimler, atölyeler, konferanslar düzenliyor, yayınlar hazırlıyor.

Mikado Consulting

Akademik kurumların sosyal etki ve sosyal inovasyon merkezi altyapılarının oluşturulmasına, genç sosyal girişimcilerin projelerine ve sosyal girişimcilik yarışma ve eğitimlerine destekler sunuyor.

...

Mikado Consulting

Mikado, 2007'de sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmek için kurulmuş bir sosyal girişimdir. Özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte, çok boyutlu sosyal fayda yaratan kurumsal sorumluluk ve sosyal girişimcilik projeleri geliştirip uygulamaktadır. Mikado, sürdürülebilir yapılar kurarak ve kaynakların etkin kullanılması yoluyla kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri ve çok boyutlu sosyal etki yaratmalarına destek olmaktadır. Mikado Türkiye'nin ilk B Corp şirketidir.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi

Teknolojik Girişimcilik, Kurumiçi Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik ve KOBİ-Aile Şirketleri Girişimciliği kategorilerinde eğitim/çalıştay, danışmanlık ve inkübasyon olarak üç fonksiyonda hizmet sunuyor.

Robert Koleji Sosyal Girişimcilik Kulübü

Lise düzeyinde Türkiye'deki ilk sosyal girişimcilik kulübü olarak liseliler arasında sosyal girişimcilik kültürünü yaygınlaştırıyor ve farkındalık yaratıyor.

Sabancı Üniversitesi Sosyal Yatırım Programı

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu'nun bu programında sosyal girişimciler ve sosyal yatırımcılar destekleniyor ve bir araya getiriliyor.

Sabancı Vakfı-Fark Yaratanlar ve Hibe Programları

Fark yaratanların hikâyelerini Türkiye'yle paylaşıyor, projelere destek çağrıları yapıyor ve stratejik ortaklıklar kuruyor.

...

Sosyal Değişim

“Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanları İle Paylaşmak...” ilkesini benimseyen Sabancı Ailesinin kurduğu, halka ve gençliğe yaygın bir hizmet götürmeyi, ülkenin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunarak, devletin bir kısım yükümlülüklerini üstlenmeyi amaçlayan Türkiye'nin en büyük aile vakıflarından biri...

Sosyal Girişimci Liderler Akademisi (SOGLA)

Sosyal girişimciliği üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller arasında yayarak, yeni fikirleri ortaya çıkarıyor, geliştiriyor ve destekliyor.

...

SOGLA | Türkiye'nin Yaratıcı Kalkınma Fikri - Anasayfa

SOGLA, Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi. SOGLA, sosyal girişimci lider adayları yetiştiren ve sosyal girişimcilik kavramını yayan bir kurumdur.

Sosyal Girişimciler Derneği

Konya'da yer alan bu dernek sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon, sosyal kampanya tasarlama eğitimleri veriyor, proje fikirleri üzerlerinde çalışmalarda bulunuyor, mentorluk veriyor.

Sosyal Girişimcilik Eğitimi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin verdiği bu eğitim sosyal girişimcilik üzerine kendini geliştirmek isteyenlere rehberlik ediyor.

Sosyal Girişimcilik Programı (SOGİP)

Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'nin (BRM) bu projesi İstanbul'daki sosyal girişimci adaylarına bir yıla yayılan bir eğitim sunuyor.

...

BRM Sosyal Girişimcilik Programı

Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM) Sosyal Girişimcilik Programı (SoGiP)

Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)

Geliştirdiği, uyguladığı veya desteklediği yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene yönelik sürdürülebilir bir yaşam için katkı verir.

Yeni İşim Sosyal Girişim

Sosyal Akıl Derneği'nin yürüttüğü bu proje toplumda sosyal girişimcilik kapasitesinin yükseltilmesine yönelik eğitimler veriyor, etkinlikler düzenliyor ve işbirlikleri geliştiriyor.

YTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi

 Araştırma, eğitim ve deneyimsel öğrenme aracılığıyla sosyal problemlere inovatif çözümler üretilmesi için katkı sağlıyor.

 

Yorum

Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun
Haydi Binyaprak'lı Ol