Kabul ederek, https://binyaprak.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.

  7 dakika okuma süresi (1427 kelime)

  Adana Şehir Fırsatları - Burslar

  Üniversiteye yeni başlayan veya ara sınıf olanlara imkanlar sağlamak için bir araştırma yaptık. Adana'dan sizlere birçok burs haberi ile geldik. Yazımızı kaçırmayın! 

  Adana Şehir Fırsatları - Burslar

  Üniversiteye yeni başlayan veya ara sınıf olanlara imkanlar sağlamak için bir araştırma yaptık. Adana'dan sizlere birçok burs haberi ile geldik. Yazımızı kaçırmayın! 

  Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Adana şehrimiz aslında bize farklı alanda bir çok fırsat sunuyor. Bizler de BinYaprak Adana Çemberi olarak bu fırsatları araştırıp her bir yaprağımızın daha çok bilgi edinmesini sağlıyoruz. Adana Şehir Fırsatları köşesindeki ilk çalışmamda Adana'da bulunan ve öğrencilere burs sağlayan kurum ve kuruluşları araştırdım. İşte Adana'ya özgü burslarımız :

  SABANCI VAKFI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSU :

  • YKS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler arasında Çukurova Üniversitesi de bulunmaktadır.
  • Sabancı vakfı tarafından verilen bu burs geri ödeme yükümlüğü bulunmayan bir burstur ancak mezun olan öğrenciler dilerlerse burs almakta olan öğrencilerle deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabilirler.
  • Burs ödemeleri Ekim ve Haziran ayları dahil olmak üzere toplam 9 ay süresince öğrencilerin banka hesabına havale edilir. Bu yıl belirlenen bu miktarı 780 TL'dir.
  • Son başvuru tarihi 28 ekim 2020'dir. Burs başvurusunu www.e-bursum.com web sitesi üzerinden yapılabilir.

  BURS ŞARTLARI :

  • Türkiyede tam zamanlı lisans eğitimine kabul edilen TC uyruklu öğrenci olmak.
  • YKS sınavında MF alanında 475, EA alanında 430, TS alanında ise 410 puanı aşmış olmak .
  • Maddi desteğe ihtiyacı olmak.

  BURSİYERLERE STAJ OLANAKLARI :

  Staj Başvuru ve Değerlendirme :

  • Staj kontenjanı sadece lisans ve ön lisans öğrenimi gören Sabancı Vakfı bursiyerlerine yöneliktir ve sadece yaz aylarında uygulanır.
  • Sabancı Vakfı bursiyerleri Sabancı Holding şirketlerinde ayrılan staj kontenjanları için en geç Mart ayı sonuna kadar kayıtlı oldukları üniversiteye başvurabilirler. Üniversite, staj yapacak adaylar için gerekli bilgileri Sabancı Vakfı'na iletir.
  • Staj başvurularının değerlendirilmesi Sabancı Vakfı tarafından en geç Nisan ayı içerisinde tamamlanır.
  • Değerlendirme sonuçları Mayıs ayı içerisinde bursiyerlere bildirilmek üzere üniversitelere duyurulur.
  • Burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerden başka üniversitelerde öğrenim gören bursiyerler staj yapma isteklerini bir dilekçe ile Sabancı Vakfı'na iletirler. Başvurularının kabul edilip edilmediği hakkında Sabancı Vakfı tarafından bursiyerlere bilgi verilecektir.

  Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır :

  • Staj zorunluluğu olanlar.
  • Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler.
  • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar.
  • Şirket tercihleri ile örtüşen veya daha yakın olan adaylar.

  Staj Süresi :

  • Staj süresi şirketlerin belirlediği süre olup en az 1 aydır, ancak süre şirketin uygun görmesi halinde uzatılabilir.

  TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ BURSU :

  • TÜKD üniversitelerde eğitim gören, başarılı, ihtiyaç sahibi kız öğrencilere karşılıksız burs sağlamaktadır.
  • TÜKD'nin üyeleri ve diğer bağışçı kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslar, TÜKD Tüzüğü'nde belirtilen amaçlara uygun olarak, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, bir devlet üniversitesinde veya bir vakıf üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olarak en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul öğrenimi gören kız öğrencilere verilir. Verilen burs karşılıksızdır.

  Başvuru koşulları :

  • 1.T.C. Vatandaşı olmak.
  • 2.Atatürk ilkelerine bağlı olmak.
  • 3.Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
  • 4.Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.
  • 5.Yükseköğrenime yeni başlayan adayların lise bitirme ve LYS sonuç puanının, diğer adaylara göre yüksek olması.
  • 6.Hazırlık ve ara sınıflar için başarısız dersinin olmaması, 4'lü not sisteminde en az 2.5, 100'lü not sisteminde en az 60 ve 5'li not sisteminde en az 3 genel başarı ortalamasına sahip olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.
  • 7.Açık öğretim, uzaktan öğretim, ücretli bir değişim programı veya vakıf üniversitesinde ücretli okuyan öğrenci olmamak.

  BURS BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER :


  TÜKD Burs Başvuru Formuna ek olarak tamamlanacak belgeler:

  Tüm başvuru sahipleri:

  • E-devlet'den alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm aile bireylerinin gösterildiği belge),
  • Ailenin ikamet ettiği yerleşim adresini gösteren e-devlet (yerleşim yeri adres) belgesi,
  • T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
  • İki adet vesikalık fotoğraf,
  • Öğrenim gördüğü kurumdan onaylı öğrenci belgesi,
  • Adli Sicil Kaydı belgesi (https//www.turkiye.gov.tr internet adresinden),
  • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösteren belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir),
  • Ailenin mal varlığını gösterir resmi belge (https.//www.turkiye gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne-baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir e-devlet belgesi),
  • İmzalı TÜKD Bursiyer Sorumluluk Belgesi Formunu sağlamalıdır.

  Yeni üniversiteye başlayanlar:

  • Üniversite Sınavı Sonuç Belgesi,
  • Okulda öğrenci olduğunu gösteren belgeyi sağlamalıdır.

  Hazırlık sınıfından geçen ve ara sınıflarda öğrenim görenler:

  • Öğrencilik süresince aldıkları dersleri ve notları gösteren, öğretim kurumundan onaylı not döküm (transcript) belgesini sağlamalıdır.

  Bu belgeler başvuru formunun ilgili alanları doldurulup imzalanarak başvuru yapılan TÜKD şubesine şahsen teslim edilir.


  ADANA ROTARY KULÜBÜ BURSU :

  Adana Rotary Kulübü tarafından yürütülen toplumsal hizmetler kapsamında yükseköğrenim kurumlarına devam eden öğrencilere karşılıksız olarak verilen bir burs seçeneğidir.

  BURSİYER SAYISI VE BURS MİKTARI :

  • Her burs dönemi başında Kulüp yönetim kurulu tarafından, burs verilecek öğrenci sayısı belirlenir. Bursiyer sayısı her dönem için en az 10 öğrenci olacaktır.
  • Burs Komisyonu, yönergeye göre yapılan başvurulardan, belirlenen sayı kadar asıl, bu sayının yarısı kadar yedek bursiyer adayı tespit eder.
  • Burs verilen öğrencilerde eksilme olursa veya dönem içinde yeni burs olanakları veya kaynaklarının oluşması halinde, burs Komisyonu yedek listeden asıl sayıyı tamamlar.
  • Burslar ÖSYM tarafından yapılan sınavda bir fakülte veya Yüksekokula girme hakkı kazanmış veya ikinci sınıf öğrencilerinden bir önceki yıl başarı kriterleri esas alınarak Adana'da eğitim veren devlet üniversitesi öğrencilerine verilecektir. Burs miktarı T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından o yıl için açıklanan "öğrenim kredisi" ile aynı veya buna yakın bir miktar olarak belirlenir.
  • Burslar Eylül ile Mayıs ayları arasında aylık ödenmek şartıyla dokuz ay sürelidir. Burs verilecek öğrencilerde aranan özellikler devam ettiği sürece burs, öğrencinin burs almaya başvurduğu tarihte devam ettiği kurumdaki eğitiminin süresi içinde tamamlanmasına kadar devam eder.

  BURSİYER ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞART VE ÖZELLİKLER :

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
  • Atatürk ilkelerine, çoğulcu demokratik düşüncelere, laikliğe, vicdan hürriyetine insan haklarına aykırı tutum ve düşüncede olmamak, bu tür düşünce ve tutum içinde bulunan dernek ve kuruluşlara üye olmamak.
  • Öğrenimini Adana'daki devlet yükseköğrenim kurumlarında sürdürmek.
  • ÖSYM tarafından yapılan sınavda bir fakülte veya Yüksekokula girme hakkı kazanmış veya Son bir yıllık öğreniminde en az 3,0 ( 4,0 üzerinden ) veya 75 ( 100 üzerinden ) not ortalamasını tutturmuş olmak.
  • Aynı dönemde başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almamış olmak.
  • Herhangi bir kuruluşta ücret karşılığı görev almamak, bir gelire sahip olmamak.
  • Ailesinin gelir düzeyinin düşük olduğunu beyan ve taahhüt etmesi.
  • Yüz kızartıcı suç işlememiş olduğunu beyan ve taahhüt etmesi.

  BURSİYERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

  • Adana Rotary Kulübü tarafından toplumsal hizmetler kapsamında verilen karşılıksız burs, bursu alan öğrenciye bir hak bahşetmez.
  • Burs alan öğrenciyi de borçlu kılmaz. Ancak yönergeye göre burs almaması gerektiği halde burs tahsis edilmesi veya yanıltıcı belge veya bilgi verilerek burs alan öğrenciden haksız verilen burs, yasal yoldan faizi ile birlikte tahsil edilebilecektir.
  • Burs alan öğrencin yükümlülüğü, bu yönergede belirtilen ve şartlara uygun davranmak ve öğrenim hayatını sürdürmektir.
  • Burs alanın okul hayatı bitip hayata atıldığında gücü oranında en az bir öğrenciye burs vereceğini taahhüt eden vicdani sorumluluğu bulunmaktadır.

  Daha fazla bilgi için http://www.adanarotary.org.tr/burslar.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

  ATOSEV ÖĞRENCİ BURSU :

  BURSA BAŞVURU ŞARTLARI :

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık ve üzeri lisans programlarında okuyan öğrencilerden aşağıdaki şartlara uyanlar vakıf bursuna başvuruda bulunabilirler.
  • Ailesi Adana'da ikamet edenler.
  • Ara sınıfta okuyanlar için en az 4'lük not sisteminde 2,00 , 100'lük not sisteminde 60 not ortalamasına sahip olanlar.
  • Maddi desteğe muhtaç olanlar.

  NOT : Birden fazla kardeş burs başvurusunda bulunamaz.

  NOT : Özel üniversite öğrencisi ve açık öğretim fakültesi öğrencisi olanlar burs başvurusu yapamazlar.

  BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER :

  • T.C. Vatandaşı olmak.
  • Ailenin ikametgahı Adana ili içerisinde olanlar.
  • Ailenin geliri asgari ücret'in 1,5 katı ve altı olanlar.
  • Anne-baba ayrıysa anne gözetiminde olanlar tercih nedenidir.
  • Üniversitelerin en az 4 yıllık fakültelerinde ve /veya meslek yüksek okullarında okuyanlar ( MYO bursiyer sayısı tüm bursiyer sayısının %20'sini geçmeyecek.).
  • Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olanlara burs verilmez.
  • Evleri kira olanlar tercih nedenidir.
  • Birden fazla kardeş burs başvurusunda bulunamaz.
  • Özel Üniversite öğrencileri başvuru yapamaz.
  • Ara sınıfta okuyanlar için en az 4'lük not sisteminde 2,00 ,100'lük not sisteminde 60 not ortalamasına sahip olanlar başvurabilir.

  Burs için başvuracak öğrencinin https://atosev.org.tr/atosev/ogrenci-burslari internet sitesindeki belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayıp kuruma elden teslim etmesi gerekmektedir.

  Bu yazı Bin Yaprak misafir yazarlarından Ruken Sak tarafından yazılmıştır.
   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  Kabul ederek, https://binyaprak.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.

  © 2022 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.