Endüstri 4.0 ve Cobotlar

  robotic-arm-human-hand-reaching-out-one-another-realistic-composition-high-tech_1284-29020

  Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, sıklıkla duyduğumuz yeni bilişim teknolojilerinin fabrikalarda kullanıldığı üretim modelini temsil eden bir yaklaşım. Beraberinde "Cobot" ya da "Karanlık Fabrika" gibi başlıkları da endüstriyel üretim gündeminde sıklıkla duymak mümkün. Cobotların endüstriyel üretimde kullanılmasıyla çalışanların bilgi birikimi, karar verme becerisi ile robotların dayanıklılığı bir araya getiriliyor. 

  Endüstri 4.0 ile fabrikalarda nesnelerin interneti, bulut sistemleri, yapay zeka gibi teknolojiler kullanılarak üretim sisteminin tamamı ya da bir kısmı dijital ve akıllı hale getiriliyor. Dördüncü sanayi devriminin sunduğu imkanlar ile makinaların birbiriyle konuştuğu, insan faktörünün en aza indirildiği, akıllı cihazlar ile kontrol edilebilen akıllı fabrikalar ya da diğer adıyla karanlık fabrikalar dönemine geçiş yapılması hedefleniyor. Üretim seviyesinin akıllı cihazlar ile takip edildiği, makine performanslarının geçmiş veri analizine göre yeni makine alımının ve bakım zamanlarının önceden programlandığı, nesnelerin interneti ile anlık takip edilen stok doluluk oranlarına göre üretim planının optimize edildiği akıllı fabrikalar daha birçok inovatif çözüm ile üretim verimliliğini dinamik olarak arttırmayı hedeflemekte. Akıllı fabrikalarda insan faktörünün en aza indirilmesiyle devreye cobotlar, robotlar, sürücüsüz araçlar gibi pek çok otonom sistem giriyor. Karanlık fabrika ideali, teoride kulağa ne kadar hoş gelse de pratikte bu tanıma birebir uyan bir fabrika bulunmuyor. Dünyada hala pek çok fabrika 2. ve 3. Sanayi Devrimi düzeyinde kalsa da yeni kullanılan teknolojileri entegre ederek üretim süreçlerinin belirli kısımlarını akıllı hale getirmeye çalışıyorlar.

  İnsan ile işbirliği yapabilen robotlar, kısaca cobotlar (Kolaboratif Robotlar), üretim seviyesini arttırıp maliyeti düşürme ve fabrikadaki verimliliği arttırmada önemli bir fark yaratma imkanı sunuyor. Bu işbirliği tekrarlanan, kuvvet gerektiren, tehlike oluşturabilecek ve anlık karar alma gerektirmeyen operasyonlardan insan iş gücünü mümkün olduğunca kurtarmayı hedeflemekte. Bu sayede fabrika çalışanları sabit, kas gücü gerektiren işlerden kurtularak verileri yorumlama ve karar verme gibi insan faktörü gereken işlere yoğunlaşabilecekler. Sağladığı avantajların yanında robot insan etkileşiminden doğan fiziksel yakınlık sırasında oluşabilecek tehlikeleri önceden yapılan simülasyon çalışmaları sırasında belirlemek ve önlem almak, cobotları üretim sistemlerine entegre eden fabrikalar için oldukça önemli. Endüstriyel robotlar ile oluşabilecek kazaları önlemek için çitler, kafesler ve güvenlik şeritleri kullanılırken cobotlar insanlarla çalışabilecek şekilde tasarlandığından bu tarz önlemler tercih edilmiyor. Tehlike oluşturabilecek durumlarda hareketi algılayan sensörler ile operasyonu durdurma, sesli uyarı verme, yapay zeka görüntü işleme teknolojisi ile tehlike oluşturabilecek pozisyonlarda hareketi değiştirme gibi önlemler ile cobot insan etkileşiminden doğan tehlikeler en aza indirilmeye çalışılıyor.

  Cobotların üretim hattına entegre edilmesinin önemli bir etkeni herhangi bir programlanabilir operasyonda kolaylıkla kullanılabilmeleri. Cobotlar yere, tavana ya da düşey bir şekilde bir yüzeye sabitlenebildiği için üretim hattında esnek bir işbirliği ortamı oluşturuyor. Dijital dönüşümün bir parçası haline gelen akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden cobotları programlamak ve sensörler sayesinde hareketi kontrol etmek oldukça kolay. Bu sayede birlikte çalıştıkları işçilerin spesifik konumlarına göre mesafe ölçümü yaparak sesli uyarı verme özelliği programlanabiliyor. Çalışan ile cobot arasındaki mesafeye göre cobotun çalışma hızı ve çıkardığı uyarı sesi seviyesi otomatik olarak değişiyor.

  Cobotlar; ürünlerin freze makinalarından çıkartılması, kasalara yüklenmesi, paketlerden çıkartılması, hasarlı ürünlerin tespit edilmesi gibi alanlarda kullanılıyor. Ürün tanıma ya da hasarlı ürünü ayırt etme gibi görevler için 3 boyutlu görüntü işleme teknolojisi cobotlara entegre ediliyor. Kameralar ile X-Y-Z düzlemlerindeki görüntüyü algılayıp yapay zeka ile ayırt eden cobotlar, bu sayede esnek hareket becerisinin yanında görme ve ayırt etme becerisi de kazanmış oluyor.

  Cobotlar, insanlarla işbirliği halinde çalışabilme özelliği sayesinde üretim sahalarında çalışanların asistanları olarak konumlandırılmakta. Programlanabilir operasyonları gerçekleştirerek üretim verimliliğini arttırıyor, ayrıca insanlar için tehlikeli olabilecek ya da insan hatasına açık işleri üstlenerek fabrikalarda çok yönlü fayda sağlıyor. Fiyatlarının uygun olması ve pratik entegre edilebilme özelliğiyle küçük ve orta boyutlu üreticilere fırsatlar sunuyor. 


  Referanslar:

  -Kolaboratif Robot Kullanımında Geçerli Güvenlik Standartları." The Universal Robots Blog - about Collaborative Robots - Cobots, blog.universal-robots.com/tr/.

  -Sanayi Devrimi Ve Endüstri 4.0." Medium, Medium, 16 Feb. 2020, medium.com/@ytugirisim/sanayi-devrimi.

  -Cobotlar: Endüstri 4.0 Robotları." www.endustri40.com/cobotlar-endustri-4-0-robotlari/.  Kodluyoruz Fellowları ile Röportaj
  Uzaktan Çalışma, Görüntülü Konferanslar ve Plato'n...
   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun
  Özge Özkul henüz özgeçmişini yazmamış...
  © 2023 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.