SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kariyer alanında daha fazla kadının yer almasına katkı sağla, harekete geç! 

  Tanıtım toplantılarımızı kaçırma.

  Sorular
  Konular

  Programda Neden Yer Almalıyım, Yararı Nedir?

   Kurumlar için: 

  • STEM alanında okuyan, çalışan veya çalışmayı planlayan genç kadınların hayatına dokunma, onlara fayda yaratma ve bu sayede daha büyük çerçevede dönüşüme etki etme fırsatı sunar.
  • Uzmanlık, birikim, deneyimlerini kullanarak STEM dünyasında etki yaratma imkanı sağlar.
  • Kurum çalışanlarının programda mentor olarak yer almasını teşvik ederek, kurum içinde mentorluk, gelişim ve paylaşım kültürünü güçlendirme imkanı verir.
  • TurkishWIN ve BinYaprak networküne dahil olarak mentorluk bilgi birikimi, etkinlikler ve etkileşim fırsatlarından yararlanma imkanı verir.


  Mentorlar için

  Mentorluk süreci, menti ile yaptığı görüşmelerde mentorun da kendisiyle ilgili yeni farkındalıklar kazanabileceği bir gelişim, öğrenim ve dönüşüm yolculuğudur.

  Program mentorlara;

  • Deneyim, uzmanlık ve bilgi paylaşımı yaparak etki yaratma, rol model olma imkanı verir.
  • Kuşaklar arası iletişim becerilerini güçlendirme fırsatı verir.
  • Güçlü yönlerini ve kişisel değerlerini mentinin gelişimi doğrultusunda ortaya koyarak anlam yaratma fırsatı sağlar.
  • Mentinin gelişimine rehberlik ederek daha büyük ekosisteme – bütüne katkı sağlama şansı sunar.  
  • TurkishWIN ve BinYaprak networküne dahil olarak mentorluk bilgi birikimi, etkinlikler ve etkileşim fırsatlarından yararlanma imkanı verir.

   Mentiler için

  Program mentilere;

  • STEM alanında sektörün ve konunun uzmanları mentorlarla bir araya gelerek, onların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından yararlanma imkanı sunar,
  • Kişisel farkındalığını güçlendirerek öğrenme, gelişim ve dönüşüm gerçekleştirme imkanı sağlar,
  • Yön belirleme, planlama yapma, SMART hedefler koyma, süreç ve kişisel gelişim sorumluluklarını alarak kişisel liderlik yetkinliklerinin geliştirme fırsatı verir.
  • TurkishWIN ve BinYaprak networküne dahil olarak mentorluk bilgi birikimi, etkinlikler ve etkileşim fırsatlarından yararlanma imkanı verir.
  #6
  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.