Neden Varız?

  Türkiye’nin kullanmadığı en büyük doğal kaynak istihdama katılmayan kadınlar ve gençlerimiz. 

  Türkiye’de kadının istihdama katılımı 30% seviyelerinde. OECD’de bu rakam 62%. Biz OECD ortalamasını yakaladığımızda, milli gelirimiz 20% artacak. Ne kadar büyük bir fırsat, değil mi? 

  200 Yıl Beklemeye Niyetimiz Yok 

  Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu tahminlerine göre,  kadınların ekonomide, eğitimde ve sağlıkta erkeklerle eşit firsatları yakalaması için 132 sene beklememiz gerekiyor. Bu küresel ortalamaya bakarsak, Türkiye için bu rakamı 200 yıla yuvarlayabliriz. Bu kadar beklemeye var mısınız? Biz yokuz! 

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algılarımızı Ölçümlüyoruz 

  Ölçümlemediğin problemi çözmek, cehenneme kar yağması kadar zordur dedik ve hayal ortağımız Xsights Araştırma ile yola çıktık. 2018 yılından bugüne, “Kadın ve İstihdam” konularında farkındalık yaratmak amacıyla araştırmalar yaptık ve  cinsiyet temelli genel mitleri, yaygın değerleri, kadın istihdamına bakışı, babalık iznini, COVID-19 dönemin etkilerini ve cinsiyet temelli iyileştirici politikaları ele aldık ve alacağız. Tüm araştırma sonuçlarımıza bu linkten ulaşabilirsiniz. 

  Genel Mitler: Bir Çocuğa En İyi Annesi Bakar

  “Bir çocuğa en iyi annesi bakar” görüşü 2022 araştırmamızın katılımcıların %67,4’ü tarafından desteklenmekte. Bununla bağlantılı olarak, annenin çalışması durumunda çocuğun anne sevgisinden mahrum kalacağını belirtenlerin oranı %53,4.  Eğitim seviyesi artıkça, bir çocuğa en iyi annesi bakar ifadesine katılım azalmakta, çalışan anne çocuğuna iyi bakamaz ifadesine katılım ise azalmakta. Geleneksel rollerin ilkokul ve ortaokul mezunları arasında daha kuvvetli olduğunu gördük. 

  Genel Mitler (%)

   

  Kadın ve erkek katılımcılar arasındaki en büyük farklılıklar geleneksel roller ve çalışan annenin çocuğuna iyi bakamayacağı noktalarında kendini gösteriyor. Z jenerasyonu genel mitlere diğer jenerasyonlara göre daha az inanmakta. Geleneksel roller ve çalışan annenin çocuğuna iyi bakamayacağı konularında ise diğer jenerasyonların tersine düşünmekte.  

  İstihdam: Ülkede İnsanlar İş Bulamıyorsa, Çalışmak Kadınlardan Çok Erkeklerin Hakkıdır

  “Erkekler, ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını gidermek zorundadır” görüşü, bu başlık altında sorulan diğer tüm sorulardan daha yüksek oranda desteklenmekte (%58,6). Bunun karşıtı olarak nitelendirilebilecek “Kadın çalışarak ailesinin ekonomik ihtiyacını karşılamak zorundadır” ifadesine toplam katılım oranı ise %32,5. 

  İstihdam (%)

   

  Ülkede insanlar iş bulamıyorsa, çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır, cinsiyete göre farklılık gösteren tek konumuz. Kadınlar buna anlamlı derecede katılmazken, erkekler istatiksel anlamlı bir farkla daha çok katılmakta. Z jenerasyonunun %50’den fazlası ülkede insanlar iş bulamıyorsa, çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır ifadesine katılmamakta. Part-time çalışma kadınlar için uygundur ifadesinde toplumun geri kalanı ile ters yönde düşünmekte. 

  Z Jenerasyonu Arkanınız 

  Genel mitler ve yaygın değerler konu başlıkları araştırma sorularımızın hemen hemen hepsine, 18-24 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre en tepkili grup olduğu gördük. Z jenerasyonunun toplumsal rollere ve kadın istihdamına yaklaşımı tamamen farklı.

  İşte bu yüzden, Z jenerasyonun çözümün önemli bir parçası olacağına inanıyor ve arkanızdayız, arkanınız diyoruz! 

  Hepimize İş Düşüyor 

  Sizlerle araştırmalarımızdan yalnızca birkaç kesit ve genel mit paylaştık. İşte fırsat eşitliğini sağlamak için hepimize - kadın, erkek, kurum- iş düşüyor.

  İşte tam bu yüzden, birbirimize el vermek, toplumsal cinsiyet algılarını birlikte değiştirmek ve çözümün bir parçası olmak için BinYaprak’ı kurduk. Ve #iştefırsateşitliiği için biz de, seninle birlikte varız! 

   

  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.