Hüseyin Gürel ile “İş'te Eşitlik”

  Hüseyin Gürel ile “İş'te Eşitlik”

  TSKB Grup Yöneticisi ve TSKB GYO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gürel ile 'işte eşitlik ve kadının iş hayatındaki yeri' üzerine yaptığımız keyifli sohbeti okumak için devam et!

  Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

  1983 yılında İstanbul'da doğdum. 2007 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı sene içerisinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Mali Analiz bölümünde MT olarak göreve başladım. 2007-2015 yıllarında Mali Analiz Departmanı'nda çalıştıktan sonra Kurumsal Pazarlama Departmanı'na geçtim. Şu anda Grup Yöneticisi olarak TSKB'deki kariyerime devam ediyorum. Ayrıca 2017 yılından bu yana TSKB iştiraki TSKB GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak Bankamızı temsil ediyorum.

  Şirketinizde kadının iş hayatında güçlenmesi için hangi görevleriniz var?

  Kurumsal Pazarlama Departmanı'nda, yurt dışındaki uluslararası ve uluslarüstü kurumlardan temin edilecek fonlara uygun temaların geliştirilmesi ve bu kaynakların etkin şekilde kullandırılması için strateji geliştiriyoruz. Stratejimizin özünde, TSKB'nin misyonunda da vurguladığımız "ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için değer yaratma" motivasyonu var. Bu nedenle, geliştirdiğimiz temalarda da kapsayıcı finansman konusuna özel önem veriyoruz. Kadının iş hayatında güçlenmesini de yine bu kapsamda değerlendiriyor, iş hayatında fırsat eşitliğinin yaygınlaşmasını sağlayan finansal çözümler geliştiriyoruz.

  Kadının güçlenmesi anlamında yaptığımız en önemli çalışmalardan birinin, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile birlikte geliştirdiğimiz Kadın İstihdamını Destekleme Kredisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu krediyle, Türkiye'de kadın istihdamını destekleyen ve fırsat eşitliği sağlayan firmaların projelerine finansman sağlıyoruz. Tabi ki firmaların bu krediden faydalanmaları için belirli kriterleri sağlamaları gerekiyor. Firmaların bu kriterler konusundaki performansını ise özel olarak geliştirdiğimiz Uygulama Aracı ile ölçüyoruz. Uygulama Aracı ile birlikte temasa geçtiğimiz firmalarda kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konularında farkındalık yaratmaya çalışıyor, İK politikalarının ve kurum içi uygulamaların fırsat eşitliğine destekleme kapsamında geliştirmelerine danışmanlık yapıyor, aksiyon planlarının alınmasını sağlıyoruz.

  2016 yılının sonunda lanse ettiğimiz Kadın İstihdamını Destekleme temalı kredimizle bugüne kadar fırsat eşitliği konusunda farkındalık artırmaya yönelik olarak tekstil, otomotiv, sağlık, gıda, makine, turizm gibi çeşitli sektörlerden firmalarla temasta bulunduk. Bu firmaların İK politikalarının, etik politikalarının, disiplin prosedürlerinin güncellenmesini, firmalarda fırsat eşitliğini artırmaya yönelik aksiyonların alınmasını, emzirme odalarının kurulması gibi çalışma şartlarını iyileştiren aksiyonları destekledik. Tabi tüm bu adımların atılmasında firmaların fırsat eşitliğine inanmalarının rolü büyüktü. Kadın İstihdamını Destekleme temamız kapsamında finanse ettiğimiz projeler ve kredilendirdiğimiz paydaşlarımızın (firmaların) desteğiyle ilave 1.000 kadına istihdam sağlanmasına destek olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu rakamın sürekli arttığını veya firmaların gerek politikalar gerek fiziksel olanaklarla mevcut kadın çalışanlarına daha iyi imkanlar sunduğunu bilmek de bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı.

  Fırsat eşitliği konusundaki departman sorumluluklarının yanı sıra TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi kapsamında faaliyet gösteren Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'nda da görev alıyorum. Bu çalışma grubunda gerek kurum içi gerekse kurum dışında cinsiyet ve fırsat eşitliğini desteklemeye, bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik projeler gerçekleştiriyoruz.

  Hayatınızdaki kadın rol modeller kimler?

  Hayatımda her zaman engellerle karşılaşan, kendilerine yapılamaz denen şeylerin peşinden koşan ve ilkleri başarmaya çalışan kişileri kendime rol model olarak aldım. Kadın olarak da Sabiha Gökçen'i o günkü koşullarda ilk Türk kadın savaş pilotu olması sebebiyle önemsiyorum. Herkesin olmaz, yapılamaz dediği, kadın temsilinin zor olduğu günlerde bunu başarabilmesi örnek alınacak bir hareket.

  Neden #işteeşitlik?

  Hayatın temel noktasının cinsiyetten bağımsız olarak canlıların biraz daha özelleştirirsek insanların olduğunu düşünüyorum. Söz konusu durumun iş hayatına yansıması da işte eşitlik olarak adlandırılabilir. Kadınların her yerde daha fazla temsil edilmesinin, daha iyi koşullara ulaşmamızı sağlayacağı düşüncesindeyim. Hali hazırda kadınların iş gücüne katılım oranının %30 seviyesinde, genç kızlarda işsizlik oranının OECD ortalamasının oldukça gerisinde ve %30 seviyesinde olduğu dikkate alındığında çok fazla alacak yolumuz olduğu açık. Kadınların iş gücüne daha çok katılması ve hatta karar verici pozisyonlarda daha fazla rol almasıyla birlikte ekonomik üretkenlikte artış sağlayacağız, farklı bakış açılarıyla daha doğru kararlar alacağız. İş hayatında fırsat eşitliği sağlandıkça, herkes niteliklerine ve yetkinliklerine göre hakettiği yere gelecek. Bu da hem ülke ekonomisini hem de tüm dünyayı olumlu etkileyecek.

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun
  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.