Bahçeşehir Kolejinde STEM+A Eğitimi

  Bahçeşehir Kolejinde STEM+A Eğitimi

   21. yüzyılın değişen şartları ve problemleri, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da köklü değişiklikler gerektirmektedir. Bahçeşehir Koleji olarak, değişen hayatı yönetebilmek için sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı ve iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda teknoloji çağı da bireylerden üretici olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmalarının yanında; özellikle mühendislik alanında yetkin olmalarını gerektirmektedir. STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM'i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yerde olduğunu vurgulamaktadır. Howard Gardner, çocuklarımızın bundan sonra "makinelerin yapamadığı" işleri yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılması gerektiğini belirtmektedir. Kendi enerjisini üretebilen ve hatta gerek duyduğu üretimi kendisinin anında yapabildiği cihazların, başka cihazlarla karşılıklı veri paylaşabildiği bir dünya öngörülmektedir. Gardner'ın bu uyarısı, aslında "21. yüzyıl becerilerinin" önemini de vurgulamaktadır, çünkü önümüzdeki on yılda, Bahçeşehir Koleji olarak günümüzde var olmayan mesleklere öğrenciler yetiştirdiğimizin farkında olarak öğrencilerimizin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat alanında tam donanımlı yetişmesini önemsiyoruz. Yüzyıllardır toplumların sadece çok küçük bir bölümünde olması yeterli olan "yaratıcılık", "eleştirel düşünme", "problem çözme", "iş birliği yapabilme" gibi beceriler 21. yüzyılda hayatta kalabilmek için bir tür "evrensel okuryazarlık" olacaktır. 

  STEM, 21. yüzyılın bilgi temelli hayatına uygun bağlamlar içerisinde ve disiplinlerarası bakış açısı ile öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Bu bağlamda gençlerimizin nitelikli bir eğitim alması ülkemizin küresel rekabet gücünün artması adına önem arz etmektedir. Bahçeşehir Koleji bu hedefi bir adım ileri taşıyarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin yanına bir disiplin daha ekliyor ve böylece STEM Eğitiminin bütünsel yaklaşımını bir adım ileri taşıyor. Bahçeşehir Kolejinde bu yeni eğitim yaklaşımına STEM+A adı veriliyor. A harfi yalnızca sanat anlamına gelen "art" yanında, artistik "artistic" ve estetik "aesthetics" kelimelerini de içermektedir. Amacımız 21. yy bilgi temelli hayatına uyumlu, inovatif düşünebilen, girişimci bireyler yetiştirmektir. 21. yüzyılın değişen dinamikleri, hazır bilginin öğrenciye aktarılmasını değil, öğretmen-öğrenci birlikteliğinde yeni bilginin üretilmesini gerektirmektedir. Türkiye'de ilk kez erken çocukluk döneminde Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi'nin akademik desteğiyle 4-10 yaş arasındaki öğrencileri sadece meslek sahibi olmaları için değil; aynı zamanda çevreye duyarlı, yaşam kalitesi ve iletişim becerileri yüksek, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, bilimsel sorgulama yapabilen bireyler olarak yetiştirebilmek için STEM Junior yaklaşımını uyguluyor. Bahçeşehir Koleji kampüslerinde oluşturulan STEM+A Merkezleri (STEM+A Center), fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekânda toplayarak, öğrencilerimize disiplinler arası çalışma ve üretim için uygun eğitim ortamını sunuyor. 

  Öğrencilerimiz her hafta STEM+A merkezlerinde uygulanan derslerde, 8 aylık eğitim süresince, 2 aylık periyotlarla yeni bir proje hayata geçiriyorlar. Her temamızda sosyal hayatla ilişkilendirilmiş farklı bir BTHP (Bilgi Temelli Hayat Problemi) sunularak çözümü için farklı fikirler geliştirmede olanak sağlayan aktivite ve etkinliklere yer veriliyor. Öğrenciler STEM Junior dersleriyle; Makineler Dünyası, Yeşil Dünyamız, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyası temalarının merkez disiplinleri olan Fen Bilimleri, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji kazanımlarıyla birlikte disiplinlerarası eğitim yaklaşımına uygun olarak diğer STEM kazanımlarına ve sosyal ürün kazanımlarına da hâkim olurlar.

  STEM Junior Programı ile küçük yaşlardan itibaren edinmiş oldukları ilgi ve merak, ezbercilikten uzak, yaratıcılıklarını destekleyen eğitim anlayışını ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz için de STEM eğitimi devam etmektedir. Okullarımızda her hafta belirlenen saatteki STEM dersinde Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji disiplinlerine ait kazanımlar ile entegre edilmiştir. STEM kitaplarımızdaki ders planlarının sınıf kazanımı ve yoğunluklarına göre 5-6-7 ve 10. Sınıf kademesinde 1. dönem ve 2. dönem iki uygulama olmak üzere yılda dört ders planı, 9. Sınıf kademesinde ise 1. ve 2. dönem dört uygulama olmak üzere yılda sekiz ders planı uygulaması yapılmaktadır. Verilen disiplinlerin sıralamasına uygun olarak yıl boyunca somuttan soyuta doğru Proje Tabanlı Öğrenme, Bilimsel Sorgulama, Hesaplamalı Düşünme ve Matematiksel modelleme uygulamalarını temel alan yaratıcı, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirilmesi için müfredat ile entegre edilmiş STEM ders planlarımız uygulanmaktadır.

  Öğrencilerimizin kişisel özelliklerini ve mesleki yatkınlıklarını ön plana çıkardığımız STEM programlarımızın alanında uzman öğretmenler tarafından amaca yönelik uygulanması çok önemlidir. Bu nedenle öğretmenlerimize her yıl haziran ve ağustos aylarında hizmet içi eğitimler kapsamında STEM Junior ve STEM eğitimleri planlanır. Yıl içerisinde öğretmenlerimizin girdikleri kademeler bazında çalıştaylar ile öğretmenlerimizin de kişisel gelişimlerini çok önemseriz. 

  Ortaokul ve lise kademelerinde Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimize yönelik öncelikle 21. yüzyıl öğretmenliğini daha iyi hale getirebilmek için sürecimiz Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) bünyesinde STEM Bütünleşik Öğretmenlik (Bilgi ve Becerileri) Projesi kapsamında, STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı ile öğretmen-akademisyen etkileşiminin sürdürebilirliğini arttırmak amaçlanmaktadır. STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programına katılan öğretmenlerimiz, STEM eğitimini sınıflarında nasıl daha etkili uygulayabilecekleri konusunda sekiz aylık süre boyunca, öğretmen eğitimcisi akademisyenler rehberliğinde toplam 92 saatlik bir mesai harcamakta; uygulamayı başarı ile bitiren öğretmenler "STEM Lider Öğretmen" unvanı ile mezun olmakta ve okullarında uygulama yapmaktadırlar. Bu eğitimlerin yanında öğretmenlerimiz özel sanal sınıflarda yıl boyunca değerlendirme ve süreç takip formlarıyla desteklenir. Her kampüsümüzde yapılan haftalık STEM Junior ve STEM akademik toplantılarıyla derslerimiz ile ilgili gerekli bilgilendirme ve değerlendirme raporları alınarak sahadaki süreç kesintisiz olarak takip edilir.

  2019-2020 eğitim öğretim döneminde 23 Mart 2020 itibariyle Covid-19 salgını sebebiyle pandemi önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmiştir. Bahçeşehir Koleji olarak uzaktan eğitim programımızı yürüttüğümüz yapay zekâ tabanlı uzaktan eğitim platformumuz Metodbox'ta; 1. sınıftan 12. sınıfa tüm sınıf düzeylerde konu anlatım videoları, tekrar testleri, testlere ilişkin soru çözüm videoları ve okul öncesi dâhil olmak üzere yaş düzeyine uygun olarak animasyonlar ve videolarla desteklenen binlerce etkin içerik yer alıyor. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürümüz Özlem Dağ "Tam zamanlı uzaktan eğitim hem veliler hem öğrenciler için yeni bir süreçtir, uzun zamandır deneyimlediğimiz uzaktan eğitim sürecinde elde ettiğimiz tecrübe bu süreçte çok yararlı olmuştur. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimin kalitesini de içeriği belirler. Bahçeşehir Koleji'nde eğitimimizi bu ilkeyle şekillendiriyoruz. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi birbirini destekleyecek şekilde birlikte planlıyoruz. Bu nedenle; tüm sınıf düzeylerinde, online eğitimlerle öğrencilerimiz sorunsuz şekilde kendilerine iletilen ders programına göre eğitimlerine kendi öğretmenleri ile devam ediyor. Sınıf öğretmenlerimizin, mentör öğretmenlerimizin ve rehber öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği takip ve destek aramalarıyla, 360 derece bir uzaktan eğitim yakından takip planını hayata geçirdik" şeklinde ifade ediyor. Metodbox Junior ve Metodbox yapımız altında öğrencilerimiz STEM Junior ve STEM derslerimize de hız kesmeden devam ettiler. STEM Junior programımızda Hayal Dünyası teması kapsamında, öğrencilerimiz matematik tabanlı uygulamalarımıza entegre şekilde etkinlik kitaplarının ve uygulamalarını gerçekleştirdiler. Bu süreçte öğrencilerimize en büyük desteği velilerimiz sağlamıştır. Süreç içerisinde veli-okul iş birliği ile bu zor dönemleri en az etkiyle atlatmış olduk. Öğrencilerimizin her tema sonunda gerçekleştirdikleri STEM Junior fuarlarımızı ise ilk defa çevrimiçi STEM Junior fuarı olarak gerçekleştirerek öğrencilerimize sertifikalarını teslim ettik.

  Pandemi dönemi ile öğrencilerimiz hayat problemlerine çözüm bulmaya devam ettiler. Bazı Çocuklar Vardır Onlar Büyüdükçe Ülke Büyür! ''Robotik ve teknoloji cana dokunmayacaksa neye yarar?'' misyonuyla sayısız başarıya imza atan sevgili gençlerimiz yapmış oldukları projeler ile sosyal medya ve haber kanallarında ses getirdiler. Antalya Konyaaltı Kampüsü ortaokul öğrencimiz Egemen Doğan Canpolat, fazla maske kullanımının önüne geçebilmek için 'sterilizasyon kutusu' geliştirdi. 5 dakikada 80 derece ısıya ulaşan kutunun içine bırakılan başta medikal maskeler, 30 dakika içerisinde sterilize olup, 50 kez kullanılabilme imkanına  sahip olacak şekilde tasarlandı.


  Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ile Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesi başlattılar. Öğrenciler çeşitli üretim teknolojilerinden yararlanarak kendi ürettikleri yüz siperliklerini illerinde bulunan sağlık çalışanlarımıza göndererek destek oldular. STEM tabanlı öğretim modeliyle bugün hayal eden, tasarlayan, üreten, bilim ve teknolojiyle topluma fayda sağlayan gençler yetiştiriyoruz. ,

  Hedefimiz bilimin, teknolojinin, hayal edip tasarlayıp üretime geçirmenin anlamını ve bütün bunların bir cana, insana dokunduğunda kıymetli olduğunu bilerek yetişen nesiller yetiştirmektir.

  Benay TÜMKAYA & Cüneyt DOSTOĞLU

  Bahçeşehir Koleji STEM Bölüm Başkanları


   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  BAUSTEM merkezi öğretmen eğitimi uzerine uzmanlaşmış bir araştırma ve geliştirme merkezidir. STEM bütünleşik öğretmenlik bilgi ve becerileri projesine ev sahipliği yapmaktadır. Merkez bünyesindeki programlar ile STEM öğretmenleri yetiştirilmekte ve öğrencilerin çağa uygun becerilerle donatılması sağlanmaktadır.

  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.