Öğrenmeyi Merkeze Alan Yaklaşım

  IMG_019_20200528-141114_1

  Bakırköy Uğur Okulları Fizik Öğretmeni Özgül Yılmaz'ın STEM hikayesini dinliyoruz...

  1 Eylül 2011 yılında fizik öğretmeni olarak Uğur Dershaneleri'nde çalışmaya başladım. Üniversiteden yeni mezun ve heyecanlı bir öğretmendim. Öğretmenlik benim için merak ettikçe gelişen, iyi işler yaptıkça daha da çalışma azmi oluşturan bir meslek olmuştur. Dershanelerin kolejlere dönüşmesi sürecinde dershanemiz 2013 yılında Uğur Okulları adıyla okullaştı. 

  Eğitimdeki yeni yaklaşımlar da çevremizde konuşulur olmuştu. 2015 yılında tüm Uğur Okullarının dahil olduğu FeTeMM–STEM Bütünleşik Öğretmenlik eğitimi için okulum tarafından görevlendirildim. Türkiye'de eğitimi ilk kez alacak öğretmen grubu içinde yer almak kulağa hoş geliyordu. Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Ezgi Çallı hocalarımız tarafından verilen ve 8 ay sürecek bir eğitim programına dahil oldum. İlk beş eğitim için Ankara merkez olacak şekilde toplandık. Daha sonra Trabzon, İzmir ve İstanbul'da yapılan eğitimlerle devam ettik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlerin bir arada bulunduğu ve ilk kez duyduğumuz, içeriğini bilmediğimiz bu yeni yaklaşımı kavrama, anlama, özümseme ve uygulama dönemi başladı. Her eğitimde, öğretmenlik kimliğinden sıyrılıp, öğrenci konumuna geçtik. Teorik bilgiler verildi ve ardından gruplar halinde atölye çalışmaları yapıldı. Bu atölyelerde, bilgi ve iletişim becerilerimiz, işbirliği, birlikte düşünme ve problem çözme becerilerimiz ortaya çıkıyordu. Bir sınıfa hakim olan öğretmenler olarak birlikte hareket etmekte zaman zaman zorlanıyorduk. Beyin fırtınaları yapıp, araştırıp, yeni bilgiler öğrenip, yorumlayarak 21. yüzyıla ait bir probleme çözüm üretiyorduk. Eğitim dönüşlerinde okullarımızda uygulama yapmamız gerekiyordu. İlk eğitim sonrası tam bir bilinmezlik, içinden çıkamama hali. Uygulama için ders planı oluşturmamız ve kazanımların dışına çıkmamamız gerekiyordu. Akıp giden müfredata bu yaklaşımla farklılık katmaya çalışıyorduk. Plan hazırlamanın en zor süreci bilgi temelli hayat problemi (BTHP) oluşturmaktı. 21. yüzyıl problemlerini yorumlarken ilgi ve hayat deneyimlerimiz devreye giriyordu. Her eğitimde ufkum biraz daha gelişti. "Disiplin", "Disiplinlerarası", "Zümrelerarası" gibi kavramlar meslek sürecime girmeye başladı. Artık sadece fizik dersi müfredatını değil, fen bilimleri, mühendislik, matematik branşlarının da müfredatlarına aşina olmaya başladım. Öğrencilerin diğer derslerde öğrendiği kazanımları bilmeli ve onları kendi branşımla bağdaştırmalıydım. Bu süreçte okulumda bulunan öğretmen arkadaşlarımın desteğini aldım. Çalıştay ve sekiz uygulama ardından Haziran 2016'da STEM Lider Öğretmeni olarak mezun oldum. 
  STEM eğitimi, öğrenci ve öğretmenlerin ilgi ve hayat deneyimleri sonucu şekillenmekte ve merkezde bulunan disipline ait özel bilgi ve becerilerin en az bir diğer disiplin ile bütünleştirilerek öğretilmesidir (Çorlu,2016). Öğrenmeyi merkeze alan yaklaşım kendi branşım açısından üst düzey bilgiyi öğrenciye verme şansı da tanıdı. Bu durum daha çok araştırmamı mesleki anlamda gelişmemi destekledi. Sınıf içi uygulamalarda meslekleri görev alan öğrenciler, grup arkadaşlarıyla işbirliği yapma ve çalışmada aktif rol oynama, geliştirdikleri fikirleri ürüne dönüştürme, tasarladıkları ürünü bir kitleye sunma gibi sosyal ürün kazanımları elde ettiler. Yapılan dersler sonucunda öğrencide bilginin daha kalıcı olduğu ve muhakeme yönünün geliştiğini gözlemledim.

  2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Doç. Dr. Sencer Çorlu direktörlüğünde BAUSTEM Merkezi kuruldu. Lider öğretmenlerden bir grup öğretmen seçilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde eğitimi tüm öğretmenlerin alması gerektiği düşünüldüğünden "Eğitmen eğitimcisi" olarak Uğur Okullarında çalıştaylar yürüttüm. Lider öğretmen sayımız artarak büyüdü. Aynı yıl içerisinde BAUSTEM ekibi eğitim sürecinde hazırladığımız ders planlarından seçim yaparak öğretmenler için temel kılavuz niteliğinde teorik bilgi yanı sıra örnek ders planlarının bulunduğu bir kitap çıkarma kararı aldı. Nisan 2017'de STEM KURAM VE UYGULAMALARI kitabı basıldı. 10. sınıflar için hazırladığım elektrik konusunu içeren aynı zamanda matematik kazanımlarının da yer aldığı ders planım kitapta yer aldı.

  2017-2018 eğitim sürecinde BAUSTEM Merkezi uzaktan eğitimler ile STEM eğitimi sürecine devam ederken ders planı yarışmaları düzenledi. Bu süreç lider öğretmen olarak ders planı hazırlamaya ve uygulamaya devam ettiğim bir zaman dilimiydi. STEM Ders Planı Yarışmasına bir ders planımla katıldım ve derece aldım. Bundan sonraki süreçte öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırladığımız bu eğitim yaklaşımından uzaklaşmadım.  Tüm Uğur Okullarında devam eden eğitimin 2018-2019 öğretim yılı içerisinde STEM Bölüm başkanımız Senem Süral hocamızın direktörlüğünde Batı Marmara STEM Bölge Sorumlusu olarak görev almaktayım. Bu süreçte emeği geçen başta Doç. Dr. Sencer Çorlu hocam olmak üzere tüm eğitimcilere teşekkür ederim.  Özgül Yılmaz

  Fizik Öğretmeni

  Bakırköy Uğur Okulları

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  BAUSTEM merkezi öğretmen eğitimi uzerine uzmanlaşmış bir araştırma ve geliştirme merkezidir. STEM bütünleşik öğretmenlik bilgi ve becerileri projesine ev sahipliği yapmaktadır. Merkez bünyesindeki programlar ile STEM öğretmenleri yetiştirilmekte ve öğrencilerin çağa uygun becerilerle donatılması sağlanmaktadır.

  © 2023 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.