Uzun Yaşam ve Geleceğin Meslekleri

  Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek ve Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aykut ile "Uzun Yaşam ve Geleceğin Meslekleri" konusunu konuşmaya devam ediyoruz.


  ---------------------------------------

  Mustafa Aykut, akademik çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Oslo Üniversitesi’nde Elektrik/Elektronik ve Bilgisayar Bilimleri Mühendislikleri alanlarında tamamladıktan sonra Avrupa’da uzun yıllar GSM teknolojisinin tasarlanması, geliştirilmesi ve dünyanın pek çok yerinde kurulumu ile ilgili projelerde çalıştı. 2003 yılında Türkiye’ye dönerek bir telekom operatöründe ilk kez Ar-Ge Merkezini kurdu ve yönetti. Telekom sektöründeki profesyonel çalışma hayatının yanısıra 2006 yılında Türkiye’de Fütüristler Derneğiyle tanıştı. Son altı yıldır Derneğin Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Fütürizm ile ilgili konferanslarda konuşmalar yapıyor, dergilere yazılar hazırlıyor ve üniversitelerde lisans öğrencilerine ‘Gelecek Bilgisi’ Dersi veriyor. Dünya Profesyonal Fütüristler Birliği’nin ve Fütürizm Eğitmenleri Grubu’nun Türkiye’den ilk ve tek üyesi.

  **

  Eray Yüksek, 30 yılı aşkın süredir sürede çeşitli endüstrilerde kurumların;markalaşmaları,farklılaşmaları,yaratıcı ve inovatif olmaları konusunda;projelerinin başlatılmasında ve şekillenmesinde önemli roller almıştır.
  Dönüşüm,strateji,teknoloji ile işi buluşturma;geleceği anlama,senaryolar üretme ve istenilene ulaşma konularında liderlik,koçluk görevlerini üstlenmiştir.
  Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde IBM firmasının işinin sürekliliğini sağlamak için üst seviye görevler üstlenmiştir. IBM Türk’ün,hizmet organizasyonuna dönüştüğü yıllarda yaptığı Genel Müdürlük görevi sırasında,büyüme ve pazar payları rekor artışlar göstermiştir.
  Başkan Yardımcılığı döneminde,yeni pazarlar ve yeni ülkeler IBM dünyasına katılmıştır.Halihazırda Fütüristler Derneği’nde Başkanlık görevini üstlenmekte;kurumlar,girişimciler ve gençlere iyi bir gelecek üretebilmeleri için destek vermektedir.


  © 2023 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.