Yazılar

  Kabul ederek, https://binyaprak.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.

  2 dakika okuma süresi (495 kelime)

  Birleşmiş Milletler 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

  2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nedir ve neleri kapsıyor sorularının cevabını yazıda bulabilirsin!

  sosyal-girisimcilik

  2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nedir ve neleri kapsıyor sorularının cevabını yazıda bulabilirsin!

  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Nedir?

  2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 başlığa ayrılmış, küresel çapta politikalara ve fonlara rehberlik edecek 17 hedeftir. Bu hedeflere yönelik daha fazla sosyal girişimci çalışır, daha fazla yatırım yapılırsa dünya genelinde büyük etkiler yaratılabilir. Eğer siz de sosyal bir soruna odaklanmak istiyorsanız aşağıdaki hedeflerden başlayabilirsiniz. Değişimi yaratmak sizin elinizde unutmayın!


   Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek

  • 2030'a kadar günde 1.25 dolardan az gelire sahip olan insan sayısı olarak tanımlanan aşırı yoksulluğu bitirmek. 

  Hedef 2. Açlığı bitirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

  • 2030'a kadar açlığın sona erdirilmesi ve başta çocuklar olmak üzere herkesin güvenli, besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin sağlanması.

  Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin, her yaşta refahını sağlamak

  • Anne ölüm oranının her 100.000 doğumda 70'in altına indirilmesi.

  • Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi.

  Hedef 4. Herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak

  • 2030'a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarını sağlamak.

  Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek

  • Çocuk evliliği, erken yaştaki zorla evlendirmeler ve kadın sünneti gibi uygulamaların ortadan kaldırılması.

  Hedef 6. Herkes için temiz suyun erişilebilirliğinin güvence altına alınması

  Hedef 7. Herkes için erişilebilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlanması

  Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak

  • Gençler ve engelliler dâhil olmak üzere kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit ücret ilkesinin benimsenmesi.

  Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

  Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

  • Göç politikalarının planlı ve iyi yönetilmesi ile insanların güvenli ve düzenli göçlerinin ve yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması.

   Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kapsayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak

  • Gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi ve herkes için güvenilir ve uygun fiyatlı konutlara erişiminin sağlanması.

  • Kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkes için güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri sağlanması.

  Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak

  • Katı atık üretiminin geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla önemli ölçüde azaltılmasının sağlanması.

  Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak

  Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak 

  Hedef 15. Ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimli kullanmak ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak

  Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek

  • Çocuklara yönelik şiddet ve işkencenin ve çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin sona erdirilmesi.

  • Yolsuzluk ve rüşvetin önemli ölçüde azaltılması.

  Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

  • En az gelişmiş ülkeler için yatırım teşvik uygulamalarının kabulü ve uygulanması.

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  Kabul ederek, https://binyaprak.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.

  © 2022 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.