İşe Alınmanızı Sağlayacak Beceriler

  İşe Alınmanızı Sağlayacak Beceriler

  Günümüzde işverenler ve işe alım yetkilileri, mezunların sadece eğitimlerine değil, aynı zamanda sahip oldukları becerilerine de dikkat ediyorlar. Sen de bu becerilerin neler olduğunu öğrenmek istiyorsan yazıyı okumaya devam et!

  Günümüzde üniversite mezunları formel eğitime ve bazı pratik yetkinliklere sahip olsalar dahi işverenlerin aradıkları nitelikleri yeterince karşılayamamaktadırlar. İşverenler akademik bilginin becerilerle dengelenmesini istedikleri için yeni mezunların liderlik, iş birliği ve takım çalışması gibi beceriler göstermesi büyük önem kazanmaktadır.

  Avrupa'da üniversite diplomasına sahip 6.013.082 Y kuşağı mensubu, işsizdir. Araştırmalarımıza göre motivasyonu yüksek, hızlı öğrenebilen, takım çalışması ve iş birliği becerileri kuvvetli olan Y kuşağı mensuplarından 6 milyonu, bütün bu özelliklere rağmen iş bulamamaktadır. Aynı zamanda yetenek açığı bulunduğunu bildiren işverenlerin oranı 2015'te %38'den, 2016'da %40'a yükselmiştir.

  İşe alım yetkililerinin ve işverenlerin mezunlarda aradığı en önemli becerileri belirleyen araştırmanın analizi, Y kuşağının becerilerdeki güçlü yönleri ve gelişim ihtiyaçları arasındaki farkın kapatılmasına yardımcı olacaktır.

  Bir ön ankette yapılmış kalitatif araştırmaya dayanarak 1299 işe alım yetkilisi ve yönetici ile kantitatif anket yapıldı. Anket yapılan kişiler; Batı Avrupa (Fransa, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık), Güney Avrupa (İtalya, Portekiz, İspanya), Doğu Avrupa (Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Türkiye, Ukrayna) ve İskandinavya (Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç) ülkelerinde kamu sektörü, özel sektör ve STK'larda görev yapmaktaydı. Confirmit üzerinden hazırlanan anket, çoğunlukla kantitatif soruların derinlemesine analizi için kalitatif sorularla desteklendi (1299 cevap).

  Ön anket çoğunlukla kalitatifti. Hedef kitle, ana anket hedef kitlesiyle aynıydı ve bu aşamada 200 tane cevap toplandı. Ön anketin amacı, becerilerin kodlanmasıydı. Yaptığımız kalitatif araştırmada mezunların becerilerinin iş için uygunluk durumlarını tespit eden işe alım yetkililerinin nasıl baktığı özetlenmiş oldu.

  Bulgularımıza göre işe alım yetkililerinin mezunlarda aradıkları en önemli beceriler; güvenilirlik ve sorumluluk. Ankette öne çıkan diğer beceriler ise iletişim, olumlu tavır, takım çalışması, sorun çözme, uyum kabiliyeti ve iş etiği. Bu becerilerin tümü, kalitatif ankette belirtilen en önemli beceriler arasında. Bahsedilen becerilerin anlamlarına yakından bakalım:

  A. Güvenilirliğin Anlamı

  • Verimlilik ve güvenin ayrılmaz parçası
  • Gerektiğinde yardıma hazır olmak
  • Takım içinde çalışırken önemli olan bir unsur
  • Politik ve etik açıdan hassas konularda çalışma

  "Soruyu bir de tersten düşünelim: Güvenilir olmayan birini neden işe alırsınız? Güvenemeyeceğim birini asla işe almam." Özel Şirket – İsveç

  B. Sorumluluğun Anlamı

  • Hatalarını kabul etmek
  • Profesyonel olgunlaşma
  • Karar vermeyi kolaylaştıran bir unsur

  "Sorumluluk, şirketin geleceğini olumlu etkileyen kararlar vermenin temeli." Özel Şirket - Hollanda

  C. İletişimin Anlamı

  • İlişkiler kurma
  • Müşteriyle etkileşim
  • Sorun çözme
  • Düşünceleri anlama ve ifade etme
  • İş birliği, takım çalışması

  "İnsanlar konuşa konuşa anlaşır sözünden hareketle, kişiler çözüm bulmak için mutlaka iletişim kurmalı." STK - Almanya

  D. Olumlu Tavrın Anlamı

  • Krizlerin üstesinden gelebilme
  • İlişkiler kurma
  • Takım motivasyonunu sağlama

  "Olumlu tavır bulaşıcıdır. Çalışma ortamı kimi zaman stresli ve zor olur. İşleri yönetmeye hevesli ve pozitif insanlara her zaman ihtiyaç var." Özel Şirket - Birleşik Krallık

  E. Takım Çalışmasının Anlamı

  • Projelerde çalışma
  • Her takım üyesinin güçlü yönlerinden faydalanma
  • Dostluk
  • Verimlilik ve etkinlik

  "Bir takım içinde çalışma kabiliyeti, birçok pozisyon için kilit yetkinlikler arasındadır." Özel Şirket - Polonya

  F. Sorun Çözmenin Anlamı

  • Beklenmedik durumlara müdahale etme
  • İşi hızlandırma ve sadeleştirme

  "Sorun çözme odaklı kişiler, yeni şeyler öğrenmeye de daha eğilimli oluyor." STK - Romanya

  G. Uyum Kabiliyetinin Anlamı

  • Yeni yetkinlikler geliştirme
  • Değişime etkili karşılık verme

  "Farklı projelerde şirkete faydalı şekilde görev yapmak için çalışanların kolay uyum sağlaması, özellikle ileri teknolojiler kullanan bir sektörde çok önemli bir özellik." Özel Şirket - Romanya

  H. İş Etiğinin Anlamı

  • Temel değer
  • İşin, takımın, işverenin yansıması

  "Kurumlar insanlardan oluşur, sonuçlar da kurumu oluşturan insanlara bağlıdır." Kamu Kurumu - Romanya

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "Y Kuşağının Yetkinlik Gelişimi ve Sosyal Medyada Kişisel Markalaşması" projesi, üniversite öğrencilerinin  istihdamına katkı sağlamak amacıyla "Y" kuşağına gerekli yetkinlikleri kazandırmayı ve öğrencilerin kendilerini sosyal medya üzerinden etkin bir şekilde ifade edebilmelerine destek olmayı hedeflemiştir. Projede, Universum Global (İsveç), Novancia Business School (Fransa), Türk Kültür Vakfı – AFS ve Abdullah Gül Üniversitesi ortak olarak yer almıştır. Projedeki araştırma bulgularına göre, işverenlerin yeni mezunlarda en çok sorumluluk, güvenilirlik, iletişim, takım çalışması ve olumlu tavır  yetkinliklerini aradığı ve işe alım süreçlerinde sosyal medyayı öğrencilere göre daha etkin kullandığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre hazırladığımız “Sanal Rehber” gençlerimizin yetkinliklerini geliştirmelerini destekleyerek, iş arama süreçlerinde kendilerini daha etkin ve doğru tanıtmalarına katkıda bulunacaktır.

   

  © 2023 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.