Bahçeşehir Koleji Ankara 50. Yıl Kampüsünde STEM

  stem-min-1024x576

  Bahçeşehir Koleji Ankara 50. Yıl Kampüsü STEM çalışmaları hakkında bilgi edinebileceğiniz yazımız sizinle. Keyifli okumalar! 

  Herkesin öğretmenlik hayatında çok farklı tecrübelere eriştiği bir eğitim-öğretim dönemini geride bıraktık. Pandemi gölgesinde geçen ikinci dönem ve yapılan uzaktan eğitim çalışmaları bütün öğretmenleri, ezberlerin bozulduğu bir süreçle zorlarken, bir yandan da bireysel gelişim ve yeni şeyler üretme adına güzel bir fırsat dönemiydi. Uzaktan eğitimin ilk STEM çalışmalarını evlerimizdeki araç gereçlerle uzaktan eğitime hazırlanırken yaptık. Öğrencilerimize en sağlıklı şekilde ulaşabilmek adına tasarımlar yaptık, materyaller geliştirdik. Bütün kampüslerimizde olduğu gibi Ankara 50. yıl kampüsümüzün Anadolu, Fen ve Teknoloji liselerinde de STEM çalışmaları önemli bir yer tutmakta ve iki senedir farklı bir motivasyonla uygulanmaktadır. Öncelikli olarak STEM yaklaşımına bakış açımızı ve STEM çalışmaları ile ilgili düşüncelerimizi ifade etmek, daha sonra da bu sene yıllık programlarımızın içinde olan STEM ders planlarından ve okul içinde yaptığımız uygulamalardan örnekler vermek isterim.

  Bloom taksonomisi olarak bilinen ve öğrencinin bilişsel becerilerini kategorize eden piramit incelendiğinde, bu piramitte altı basamak olduğu görülmektedir. Bu basamaklar düşük dereceli becerilerden başlayarak sırasıyla; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme şeklinde ifade edilir. Geleneksel ve tutucu eğitim anlayışı, ilk iki basamak olan bilgi ve kavrama becerilerinin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Bu ilk iki basamak şüphesiz ileri kazanımlar için önemlidir ve hatta belli bir düzeyde öğrencinin ezberleyeceği bilgilerin olabileceği de kabul edilmektedir. Fakat daha ileri beceriler yani uygulama ve analiz becerilerinin ön plana çıkarılmasında proje tabanlı öğretim ve STEM çalışmaları önem kazanmaktadır. STEM eğitimi; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütünleştiren (multidisipliner), teoriden pratiğe ve hatta pratikten ürüne dönüşüm aşamasında çok büyük önem taşıyan bir alandır.

  Günümüzde ülkeler arasındaki en önemli rekabet alanı bilim ve teknolojidir. Bu alanlarda söz sahibi bir konuma gelmek, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan akıl ve bilimi ön plana alarak, işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine erişmek için bilgi ve kavrama becerileri ihmal edilmeksizin, STEM ve proje tabanlı eğitime önem vermek gerekmektedir. Günümüzde 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçmektedir. Teorik bilgiyi öğrenciye verirken, zihninde soyut bir düşünce olarak bulunan bilgiyi somut hale getirmek için STEM çalışmalarını ön plana çıkarmamız gerekmektedir. Z kuşağı olarak adlandırılan günümüz gençleri analitik düşünebilme, problem çözme, teknolojiyi kullanma ve bilgiye ulaşma konusunda diğer kuşaklara göre daha yeteneklidirler. Diğer yandan teorik yaklaşımlardan bir o kadar çabuk sıkılan bu kuşağın eğitime olan ilgisini artırmak adına STEM çalışmaları bir kat daha kıymetli hale gelmektedir. Bu kuşak, drone ve İHA tasarımı, web sitesi tasarımı, kod yazma, bilgisayar oyunu geliştirme gibi konulara karşı ilgilidir. Dolayısıyla tüm disiplinlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan STEM etkinlikleri öğrencilerin tasarlayarak, uygulayarak, yaparak ve deneyimleyerek teorik bilgiyi öğrenmeleri adına oldukça önemlidir. Daha özgür, daha bireysel olan Z kuşağı öğrencilerinin STEM ders planlarındaki sosyal kazanımlar ile takım çalışmasına katılma ve sorumluluk alma gibi becerileri de geliştirilmektedir. Değişen dünya ve değişen eğitim yöntemleriyle birlikte, hibrit (İşmelez) eğitim modelinin programlarımızın içinde çok daha fazla yer alacağını tahmin edebiliriz. Önümüzdeki süreçte okulda yapacağımız derslerimizi uzaktan eğitimle destekleyeceğimiz alanlar oluşacak. 

  Ankara 50. Yıl Kampüsü olarak, önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemiyle beraber STEM planlarındaki bazı süreçlerin de uzaktan eğitimlerle yürütülebileceğini düşünmekteyiz. Dalton laboratuvar planı olarak anılan ev-görev-okul (Lab) anlayışıyla, bilişsel süreçteki bilgi edinme ve fikir geliştirme adımlarının uzaktan eğitimlerdeki öğrenme odaları ile takip edildiği, sosyal sürecin ise ürün geliştirme, test etme ve paylaşma adımlarıyla okulda sonlanıp bir ürüne dönüştüğü bir modeli uygulanabilir görmekteyiz. Ev ayağında ise her öğrenci kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, STEM ders planındaki kendi göreviyle ilgili kazanımlara odaklanacağı sanal sınıflarda eğitime katılıp o dersin planına dâhil olabilir. Görev adımında sunulacak BTHP'ler için aldığı eğitimler doğrultusunda çözüm üretmeye başlayan öğrenciler, okul (Lab) ayağında ise sosyal kazanımlara uygun bir şekilde ekip çalışması yaparak ürün geliştirebilirler.

  Sene boyunca uyguladığımız STEM ders planları ve yaptığımız etkinliklerden örnekler: Birinci dönem içerisinde 9. sınıflarımız ile yapılan "uçak fırlatma sistemi" etkinliği. Bu etkinlikte hedef kazanım olarak fizikte öteleme kinetik enerjisi, yer çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi, atışlar gibi konular yer almaktadır. Matematikte ise oran ve orantı konularından yararlanılarak problemin çözülmesi ve öğrencilerden bir mancınık düzeneğine benzer düzenek tasarlamaları istenmiştir. Tasarımlar yapıldıktan sonra, test etmek amacıyla bir pota tasarlanarak ortaya konan ürün ile öğrenciler arasında turnuva düzenlenmiş ve en çok isabetli atışı yapan takım belirlenerek hem eğlenceli hem de öğretici bir çalışma yapılmıştır. Birinci dönem 10. sınıflarımız ile yaptığımız "Yıkım makinası" adlı etkinliğimizde öğrenciler merkez kazanım olarak matematikten doğrusal fonksiyonlar ve grafiklerini öğrenirken, fizik dersinden de periyodik hareket, kinetik enerji ve potansiyel enerji konuları ile ilgili kazanımları edindiler. Test etme aşamasında ise geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturduğumuz yapıları yıkmaya çalıştık. Bahçeşehir Kolejinin vizyon edindiği sürdürülebilir kalkınma planlarının içeriklerinin her STEM planının içerisine yerleştirilmiş olması, öğrencilerin yaratıcılıklarını güçlendirirken, 21. yüzyıl sorunları ve bu sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümleri konusunda farkındalık sahibi olmalarını destekliyor.9. sınıflarla yapılan, merkezinde üçgenler konusunda dik üçgen ve üçgende benzerlik kazanımlarının bulunduğu "Rüzgâr Gücü" adlı ders planımız ile öğrencilerimiz pandemi sürecinde hem STEM çalışmalarından kopmadılar hem de evlerinde oldukça verimli zaman geçirdiler. "Lisede Bir Gün" etkinliğinde okulumuzda kurduğumuz STEM atölyeleri ile Ankara İncek ve Çayyolu Kampüslerimizdeki 8. sınıf öğrencilerimize okulumuzun STEM çalışmalarını güzel bir uygulama ile anlattık. Gün sonunda yapılan tasarımları yarıştırdık.  Emre BAYSAN

  Matematik Zümre Başkanı

  STEM lider Öğretmeni


   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  BAUSTEM merkezi öğretmen eğitimi uzerine uzmanlaşmış bir araştırma ve geliştirme merkezidir. STEM bütünleşik öğretmenlik bilgi ve becerileri projesine ev sahipliği yapmaktadır. Merkez bünyesindeki programlar ile STEM öğretmenleri yetiştirilmekte ve öğrencilerin çağa uygun becerilerle donatılması sağlanmaktadır.

  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.