Duygusal Zeka ile İlgili Okunması Gereken 3 Kitap

  Duygusal Zeka ile İlgili Okunması Gereken 3 Kitap

  Günümüzde iş hayatında ve özel hayatta popüler bir terim olarak kullanılan "duygusal zeka"nın doğru anlaşılması için güvenilir kaynaklardan okunması ve incelenmesi gerekmektedir. Yazıda bahsi geçen üç kitap, duygusal zeka konusunu detaylı inceleyen ve konunun uzmanları tarafından yazılmış kitaplar olarak, konuyla ilgilenen herkese tavsiye edilebilir.

  1. "Duygusal Zeka: EQ Neden IQ'dan Daha Önemli", Daniel Goleman (çev. Banu Seçkin Yüksel)

  Uluslararası bir üne sahip olan psikolog Daniel Goleman'ın 1995 yılında yazdığı kitap, günümüze kadar 5 milyondan fazla adet basılmış ve 40 dile çevrilmiştir. Goleman kitapta, günümüz kişisel gelişim kitaplarından farklı olarak, duygusal zekayı detaylı bir biçimde tanımlar. Duygusal zekayı kişisel özellikler, davranışlar, sosyal ilişkiler ve becerileri içeren bir karma model olarak inceleyen Goleman, duygusal zekanın dört ana başlığını "bireysel farkındalık", "bireysel kontrol", "sosyal farkındalık" ve "ilişki yönetimi" olarak anlatır. Goleman, bu başlıklar altında duygusal zekayı harekete geçebilme, zorluklar karşısında devam edebilme, dürtüleri kontrol edip tatminini erteleyebilme, ruh durumunu düzenleyebilme, empati (duygudaşlık) kurabilme ve umudunu kaybetmeme yeteneği olarak tanımlar. Goleman, duygusal zeka gelişimi için konunun çocukluktan itibaren tüm eğitim seviyelerinde müfredata eklenmesini ve tüm bireylerin "duygusal okuryazarlık" konusunda uzmanlaşmasını önerir. Kitap, duygusal zeka konusunda yazılmış başucu kitaplarından biridir.

  2. "İşbaşında Duygusal Zeka", Daniel Goleman (çev. Handan Balkara)

  Daniel Goleman, 1998'de duygusal zekayla ilgili yazdığı ikinci kitabında, akademide ve iş hayatında başarının sırrının okullarda öğretilenlerden fazlası olduğunu belirtir. Başarıya ulaşmak için en önemli olgunun not ortalaması, okunan okullar, teknik bilgi veya deneyimden ziyade duygusal zeka olduğunu söyleyen Goleman, kitabında duygusal zekanın herkes tarafından edinilebilecek bir beceriler serisi olduğunu savunur ve bu becerileri tanımlar, açıklar ve nasıl geliştirilebileceğini gösterir. Goleman kitapta duygusal zekanın nasıl çalıştığını, neden insanların kariyeri için hayati derecede önemli olduğunu ve toplumdaki problemlerin duygusal zeka kullanılarak nasıl çözülebileceğini anlatır. Goleman'a göre duygusal zeka, kişinin çalıştığı alan ne olursa olsun, zirveye ulaşmak, zirvede kalmak ve başarılı bir şekilde liderlik edebilmek için en önemli yetkinliktir, bu yüzden de kurumlar ancak duygusal olarak zeki şekillerde çalışarak günümüzün ve geleceğin yüksek rekabetli iş koşullarında elzem ve dinamik kalmayı sürdürebilirler.

  3.Duygusal Zeka 2.0, Travis Bradberry & Jean Greaves (çev. Azmi Ulaş)

  Fortune 500 şirketlerinin %75'inden fazlasına danışmanlık veren TalentSmart firmasının kurucusu Travis Bradberry'nin yazdığı kitap, 25 dilde 150'den fazla ülkede yayınlanmıştır. Bradberry duygusal zekayı kişisel ve sosyal yetkinlikler çerçevesinde gözlem yapma, farkına varma, davranışa geçme ve ilişki yönetimi olarak tanımlar. Duygular beyinde öncelikli yer alır ve herhangi bir olaya verilen ilk tepki duygusal olacaktır. Burada kontrol edilebilen kısım, duyguları takip eden düşünceler ve duygulara verilen tepkilerdir. Bradberry'ye göre duygusal zekanın ilk adımı bireysel farkındalıktır; birey duygularını kontrol etmeye ve başkalarının duygularına duyarlı olmaya bu sayede başlar. Bireysel farkındalık için gereken en önemli olgulardan biri de kaliteli ve objektif geribildirimde bulunabilecek insanların çevrenizde bulunmasıdır. İnsan ilişkilerinde ise sosyal farkındalık devreye girer; burada zorluk, farkındalığın iletişim halindeyken gelişmesi, devreye girmesi ve davranışa yansımasıdır. Elbette gözlemlemek ve dinlemek de bu farkındalığı arttırır.
   

  Yorum 1

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Servet Efendi zaman: Çarşamba, 02 Mayıs 2018 14:56

  1
  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.