İlkokullar İçin STEM Uygulamaları

  İlkokullar İçin STEM Uygulamaları

  İlkokullar için STEM uygulamaları çocuklar üzerinde ne gibi faaliyetlerle iz bırakır, ne gibi faydalar sağlar hep birlikte inceleyelim. Keyifli kumalar!

  İlkokullar için STEM uygulamaları, küçük seviyelerden itibaren öğrencileri STEM bakış açısı ile tanıştırır. Çocukların doğal merak duygularını, çevrelerini ve yaşam alanlarındaki objeleri keşfetme isteklerini pekiştirir (Chesloff, 2013). STEM yaklaşımı çocukların bu isteklerini destekleyerek onların buluş yapmalarına, ve hayat boyu öğrenen bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamaktadır. Okul öncesi öğrencilerinin STEM uygulamaları ile hesaplamalı düşünce, problem çözme, girişimcilik, yaratıcılık, işbirlikli çalışma ve sorgulayıcı düşünme becerileri gelişmektedir (Bers, Flannery, Kazakoff, & Sullivan, 2014; NRC, 2012).

  Küçük Yaşta STEM Eğitiminin Önemi

  Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri ve küresel sorunları takip edebilmeler için temel fen ve mühendislik bilgilerine sahip olmaları önem taşımaktadır (NRC, 2012). Tüm seviyelerde mühendisliğe vurgu yapılması öğrenme, akademik başarı, mühendisliğin doğasını anlama ve mühendislik ile teknoloji alanlarına ilgiyi artırma anlamında kritiktir (NRC, 2009). STEM uygulamalarının erken seviyelerden itibaren eğitimin önemli bir parçası haline gelmesi kritiktir.

  Çorlu (2017) tarafından okul öncesinden 4. Sınıf seviyesine kadar öğrenim gören öğrencilerin bilişsel ihtiyaçları düşünülerek bu gruba yönelik özel bir kavramsal çerçeve ortaya konmuştur. Tematik olarak tasarlanmış olan bu çerçeve doğrultusunda sağlanan ilkokullar için STEM uygulamalarında, her tema bir STEM disiplinini merkeze almaktadır. 21. yüzyılda üzerinde çalışılan problemler, tek bir doğru çözüme değil, farklı doğru çözümlerin ortaya konmasına vurgu yapmaktadır (Çorlu, 2017). Üzerinde çalıştığım İlkokullar için STEM Müfredat Geliştirme Programı ile öğrenciler çok küçük yaşlardan itibaren gündelik yaşam problemlerinin çözümüne farklı disiplinlerden uzmanların nasıl katkı sağlayabileceğini tecrübe ederler. STEM eğitimi ile sağlanan disiplinler arası bakış ile çocuklar öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirebilmektedirler. Örnek bir disiplinden yola çıkacak olursak, nanotoksikoloji yeni gelişmekte olan bir alan olup nano materyallerin toksik etkilerini araştırmaktadır. Bu araştırmalar sırasında pek çok disipline ait özel bilgi gerekli olacağından, farklı meslekler birlikte çalışırlar. Bu mesleklere örnek olarak kimyager, malzeme mühendisi, fizik mühendisi, ekoloji uzmanı ve tekstil mühendisi verilebilir. Tüm bu meslek gruplarından oluşan bir ekip, nano materyaller ile ilgili çözüm üretecekleri problem üzerinde birlikte çalışırlar. Bu örnektekine benzer şekilde ilkokullar için STEM uygulamalarında öğrenciler farklı meslek gruplarını temsil edecek şekilde ekip halinde çalışırlar.

  STEM ve Girişimcilik

  STEM eğitimi okul öncesinden yüksek öğretime kadar olan süreci kapsaması beklenen bir yaklaşımdır (Akgündüz vd, 2015). Okul öncesinden 4. Sınıf seviyesine kadar uygulanan programda öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirmesine olanak sağlayan STEM yaklaşımı ile daha üretken ve problemlere nitelikli çözümler üreten bireyler yetişmesine katkı sunulmaktadır. Bu yaş grubundaki öğrencileri fen, matematik, mühendislik ve matematik ile tematik bir yaklaşım odağında buluşturmak, öğretmenlerin de sürdürülebilir bir bakış açısı ile gelişmesini sağlamayı da gerekli kılmaktadır. Bu anlamda farklı disiplinlerin bir arada odağa alındığı etkinlikleri uygulayacak öğretmenlere ihtiyaç bulunmaktadır (Guzey, Moore & Morse, 2016). Hem öğretmene hem de öğrencilere birer öğrenen olarak birlikte gelişecekleri bir atmosfer sağlayan STEM uygulamaları, küçük yaşlardan itibaren desteklenmelidir.

  Yazan: Dr. Canan Mesutoğlu

  Kaynakça

  Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Cavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., &. Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? Türkiye: Aydın Üniversitesi. Alıntılandığı kaynak: http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAU-STEM-Egitimi-Turkiye-Raporu-2015.pdf

  Bers, M. U., Flannery, L., Kazakoff, E. R., & Sullivan, A. (2014). Computational thinking and tinkering: Exploration of an early childhood robotics curriculum. Computers & Education, 72, 145–157.

  Chesloff, J. D. (2013). STEM education must start in early childhood. Education Week, 32(23), 27–32.

  Çorlu, M. S. (2017). STEM: Bütünleşik öğretmenlik çerçevesi [STEM: Integrated teaching framework]. In M. S. Çorlu, & E. Çallı (Eds). STEM kuram ve uygulamaları. İstanbul, Turkey: Pusula.

  Guzey, S., Moore, T. J., & Morse, G. (2016). Student interest in engineering design-based science. School Science and Mathematics, 116(8), 411–419.

  National Research Council. (2009). Engineering in K-12 education: Understanding the status and improving the prospects. Washington, DC: The National Academies.

  National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: National Academies Press.

  Yazarı tanıyalım

  Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından iki yıl süresince Eyüboğlu Okulları'nda fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. ODTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde yüksek lisansını, ODTÜ Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. Fulbright Visiting PhD Student bursiyeri olarak bir yıl süresince University of California, Berkeley'de bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi'nde çalışmakta ve İlkokullar için STEM Programı'ndan sorumludur. Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Araştırma alanları arasında öğretmen eğitimi, STEM eğitimi, mühendislik tasarım uygulamaları bulunmaktadır.

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  BAUSTEM merkezi öğretmen eğitimi uzerine uzmanlaşmış bir araştırma ve geliştirme merkezidir. STEM bütünleşik öğretmenlik bilgi ve becerileri projesine ev sahipliği yapmaktadır. Merkez bünyesindeki programlar ile STEM öğretmenleri yetiştirilmekte ve öğrencilerin çağa uygun becerilerle donatılması sağlanmaktadır.

  © 2023 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.