MODERN DÜNYA'DA STEM'İN ROLÜ

  STEM-logo

  STEM'i ve günümüzdeki önemini anlamak, öğretmen ve öğrenciler için neler katabileceğini bilmek istiyorsanız Benginur Kankılıç'ın bu yazısına mutlaka bakmalısınız! Keyifli okumalar.

  Değişen dünya ve teknolojiyle birlikte toplumların yaşam standartları, beklentileri ve mevcut ihtiyaçları hızla değişmektedir. Üretim ve pazarlama becerilerine sahip olmak, gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin en önemli özelliklerindendir. Gelişmiş ülkelerde, bilimsel bilgi birikiminin artması ile beraber bu bilgi artışının desteklenmesi ancak bu bilgilerin farklı disiplinlere transfer edilmesi ile mümkün olabilir. Artan nüfus ve değişen yaşam koşulları toplumun ihtiyaçlarında değişimler meydana getirir. Günümüz Dünya'sında bu ihtiyaçlar ise büyük oranda teknolojideki yenilikler ile karşılanabilir. Teknoloji alanındaki gelişmeler, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik rekabet ve artan ihtiyaçlar eğitim alanında arayışları dolayısıyla yeni yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Bununla beraber mesleki anlamda yeni oluşumlar meydana gelmiş ve bu yeni oluşumlar, toplumun yetiştirmesi gereken insan modelini değiştirerek teorik bilgiyi ürüne dönüştürebilen eleman ihtiyacını doğurmuştur. Bu da eğitim ve öğretim alanındaki birtakım reformları zorunlu kılarak eğitim bilimcileri, öğretmen merkezli eğitim anlayışından öğrenci merkezli eğitim anlayışına doğru yönlendirmiştir.

  Bu eğitim anlayışlarından biri de Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayarak zamanla tüm dünyaya yayılan, farklı disiplinleri bir araya getiren STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) modelidir. STEM geleneksel yöntemlerin aksine öğrenciyi merkeze alır. Bireylerin edindikleri bilgileri sosyal yaşamdaki deneyimlerini de kullanarak gerçek hayata entegre etmelerini sağlayıp beceri gelişimlerini desteklemektedir.

  Ülkemizin bu değişen Dünya düzeninde ön sıralarda yerini alabilmesi için teknolojiyi üreten konumda olması gerekmektedir. Bu da son birkaç yıldır ülkemizde uygulanan STEM eğitim sisteminin yaygınlaştırılması ve doğru bir şekilde tüm kademelerde uygulanması ile mümkün hale gelebilecektir.


  STEM SONRASI KAZANIMLARIM

  STEM ile tanışmadan önce yeterli bilgi birikimine sahip olduğumu ve bu bilgi birikimini öğrenciye sadece teorik olarak aktarmanın yeterli olduğunu düşünen bir eğitimci iken STEM eğitimleri sonrası sahip olduğum birikimi sorgulayan ve öğrencilerimin nasıl farklı düşünmesini sağlarım diye çabalayan bir eğitimciye dönüşmeye başladım.

  Artık tüm eğitim öğretim faaliyetlerimin merkezinde ben değil öğrencilerim var. Ben onları yönlendiren bir rehberim. Bu misyon kapsamında daha fazla bilgiye ulaşmam, araştırmam ve kendimi sürekli yenilemem gerekiyor. Hayat boyu öğrenen öğretmen olma yolundaki yolculuğum ve arayışım bu şekilde başladı. Artık ben de bir öğrenciyim.

  Bir derse geçmeden önce konu ile ilgili bir hayat problemi bulmaya çalışıyor ve öğrencilerimin tasarlayacakları prototipe dair malzemeler ile birlikte sınırlılıkları belirliyorum. Malzemeler ile ilk ben tanışıyor ve prototip çalışmasını ilk ben yapıyorum. Öğrencilerim ile birlikte laboratuvarda çalışmaya başladığımızda onları gruplara ayırıp görevler veriyor, bilgi temelli hayat problemini sunduktan sonra proje fikri üretmeleri ve prototip tasarlamaları için zaman veriyorum. Böylece öğrenciler sıraların arasında rahatça dolaşıp birbirleri ile fikir alışverişinde bulunuyor ve öğrenme süreçlerini özgürce yönetebiliyorlar. Bu çalışmalar sırasında edindikleri bilgileri sosyal yaşamdaki deneyimleri ile birleştirip gerçek hayata entegre edebildiklerini gördüğümde ise bir öğretmen olarak kendime yeni bir hedef belirliyor ve onlara çözüm bekleyen yeni hayat problemleri bulmak için yola çıkıyorum. Bu çıktığım yollardan birinde ise yolum nanoteknoloji ile kesişiyor.


  YENİ ARAYIŞLAR

  STEM ile tanıştıktan sonra artan merak duygum ile yeni arayışlar içerisine girdim ve geleceğin teknolojisi olan nanoteknoloji ile tanıştım. ''TÜBİTAK 4004 Nanoteknoloji Eğitim Reformu Projesi'' kapsamında bu alanda eğitimler aldım.

  Nanoteknoloji; fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik alanlarında kullanılan birçok madde ve materyalin çok küçük fonksiyonlarda çalışmasını sağlayan disiplinlerarası bir alan. Bildiğimiz tüm kuralların değiştiği ve maddelerin üstün özellik kazandığı bu bilim dalını öğrencilerime anlattığımda, yüzlerinde oluşan merak duygusu ve konuya olan ilgileri beni bu alanda daha çok araştırmaya yöneltti. Şu anki hedefim ise bu bilim dalı ile ilgili kazanımlarımın daha çok öğrenciye ulaşmasını sağlayarak yaygınlaştırmak ve onların bu alandaki farkındalığı arttırmak.

  21. yüzyıl becerilerine sahip STEM alanında uzman öğretmenler yetiştirerek okulların tüm kademelerinde bu eğitim modelinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, ülkemizin gelecek nesillere armağanı olacaktır.

  Benginur Kankılıç
  Fen Bilimleri Öğretmeni
  Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  BAUSTEM merkezi öğretmen eğitimi uzerine uzmanlaşmış bir araştırma ve geliştirme merkezidir. STEM bütünleşik öğretmenlik bilgi ve becerileri projesine ev sahipliği yapmaktadır. Merkez bünyesindeki programlar ile STEM öğretmenleri yetiştirilmekte ve öğrencilerin çağa uygun becerilerle donatılması sağlanmaktadır.

  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.