Pandemide STEM, Pandemi De STEM?

  Pandemide STEM, Pandemi De STEM?

  Yeni bir STEM yolculuğu daha sizinle. Keyifli okumalar! 

  Üreten neslin öğretmeni, STEM Lider Öğretmeni… Keşfederek, üreterek, paylaşarak tamamladığımız sürecin sonunda aldığım yeni unvan. Aslında STEM yolculuğumda bir dönüm noktası demek yanlış olmayacaktır benim için.

  Edindiğimiz bilgilerin ve uygulamalarla elde ettiğimiz tecrübelerimizin paylaşılacağı, yepyeni fikirler ışığında çözülecek problemlerin olduğu ve bir lider olarak, kendi anlayışımızı, bakış açımızı geliştireceğimiz yeni bir süreç başlıyordu. Disiplinler arası öğretime dayanan bu süreç, bu kez alışılmışın dışında şartlarla başlıyordu bizler için. Bütün dünyayı derinden etkileyen, bilimsel çalışmaların canlı yaşamı için tartışmasız, her zamankinden daha fazla önem taşıdığı pandemi şartlarıyla… Peki hem öğretmenler, hem de öğrenciler için, öğretim sürecini baştan sona yeniden şekillendiren pandemi, 21. yy. becerilerine odaklanan STEM eğitimi yaklaşımını nasıl etkileyecekti?

  STEM eğitiminde pandeminin ilk yansımalarını, çözülmeyi bekleyen bilgi temelli hayat problemlerinde (BTHP) görmek oldukça doğal bir durumdu. Öğrencilerin oluşturacakları tasarımlarla çözüm arayacağı problem durumları 21. yy'a uygun ve güncel olmalıydı. Örneğin, hazırladığım güncel STEM ders planının bilgi temelli hayat problemi senaryosu da, haliyle pandemiden izler taşıyordu. Problem senaryosunun virüs, salgın, laboratuvar güvenliği vb. kavramları içermesi, pandemik bir BTHP'nin anlaşılmasını kolaylaştırıyordu. Hayatımızın her alanını derinden etkileyen pandemide, öğrencilerimle paylaşmaktan ve rehberlik etmekten keyif aldığım bir diğer proje ise, pandemi sürecinde okul hayatı tasarımları oluşturulmasını amaçlayan STEMtastic tasarım yarışması olmuştu. Bu proje, STEM kültürünün benimsenmesi, özellikle de üretmeye istekli öğrencilerin desteklenmesi açısından önemliydi.

  Pandemide öğrenciler, eğitime ağırlıklı olarak evde devam ettikleri için, uygulamalar, öğrenci takımlarının katkısı ile yürütülemiyordu ve bu durum, STEM ders çalışmalarının uygulanmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. Ama bu engeli kaldırmak ve şartları avantaja çevirmek de mümkündü. STEM yaklaşımının doğasında, şartlara uyum sağlamaya yönelik esneklik barındırması, gerek öğrencilerde, gerekse öğretmenlerde farklı becerilerin gelişmesine olanak sağlamıştı. Öğrencilerin evde buldukları basit malzemelerle projelerini oluşturabiliyor olması kadar, ailelerin sürece dahil olmaları da bir o kadar değerliydi. Yüz yüze eğitimdeki gibi etkileşim olmasa da, teknolojik boyutun ön plana çıktığı pandemi eğitiminde, Padlet, Taskade vb. ortak çalışma yapılmasını sağlayan dijital platformlar, öğrencilerin uzaktan iş birliği yapmalarını mümkün kılmıştı. Ayrıca, takım üyelerinin, ortak sınırlamalar dahilinde, STEM projelerini bireysel olarak da geliştirmelerine ve sunum yapmalarına olanak sağlamıştı pandemide STEM. Biz öğretmenler için ise, Web 2.0 araçlarının, animasyonların, simülasyonların, içerik düzenleme ve sunum uygulamalarının öğrenilmesi ve kullanılması konusunda teşvik edici bir süreç olmaya devam edecek gibi.

  Bu süreçte dahil olduğum STEM çevrimiçi dersleri de, hem mesleki gelişime devam etmek, hem de özgün fikirler geliştirebilme açısından olumlu çıktılar sağladı. Uzaktan eğitim sürecinde sınırlılıklar oluşturması özelliğiyle pandemi, BTHP sınırlamaları ile benzerlik gösteriyor. Genel olarak, problemler doğuran pandemi süreci, ironik bir şekilde çözümlerini de kendi içerisinde barındırıyordu. Bu açıdan, pandemi konuları ve STEM çalışmalarının bir döngü gibi birbirini beslemesi, heyecan verici olmayı sürdürüyor benim için. Günceli takip eden, gelişime açık olan öğretmenler olarak, geleceğin sağlıklı dünyası için öğrencilerimizi hazırlayabilme, yarının üretebilen, ürettiğini geliştirebilen neslini yetiştirebilme dileğiyle.


  Çağan FINDIKKIRAN

  STEM Lider Öğretmen / Fen Bilimleri Öğretmeni

  Uğur Okulları Adana Kampüsü 

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  BAUSTEM merkezi öğretmen eğitimi uzerine uzmanlaşmış bir araştırma ve geliştirme merkezidir. STEM bütünleşik öğretmenlik bilgi ve becerileri projesine ev sahipliği yapmaktadır. Merkez bünyesindeki programlar ile STEM öğretmenleri yetiştirilmekte ve öğrencilerin çağa uygun becerilerle donatılması sağlanmaktadır.

  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.