STEM Gelecektir

  STEM Gelecektir

   STEM çocuklara açılan en güzel kapılardan biridir. Eğlenmeyi ve  kalıcı öğrenmeyi bir arada sunduğunuz en güzel yoldur.

  2020-2021 eğitim öğretim dönemi boyunca almış olduğum STEM eğitimi sonucunda ilk STEM etkinliğimi sınıfta uygulayacağım zaman, hem yüz yüze eğitimde olan, hem de çevrimiçi olarak derse katılan öğrencilerimiz olduğu için, uygulama sırasında öğrencilerin dikkatini çekebilecek, yaratıcı düşünmelerini sağlayabilecek, araştırmacı ruhlarını ortaya çıkarabilecek, grupla çalışmalarını sağlayabilecek ve aynı zamanda da disiplinler arası yaklaşımı benimseyen bir ders planı hazırlamayı hedefledim. Öncelikle, STEM etkinliğini uygulayacağım dersime LabStar ve akvaryum ile girdim. Öğrencilerim LabStar'ları gördüklerinde, daha derse başlamadan, "Hocam bu toplar ile ne yapacağız?" diye sordular. Bu sayede, dersimin en önemli parçası olan dikkat çekmeyi başarmıştım. Daha sonra öğrencilerime LabStar'ın özelliklerini ve ne işe yaradığını açıkladım. Bu dersimizde de 'Sıcaklığın fotosentez hızı üzerindeki etkisini görebilmek adına, LabStar ile ölçümler yapacağımızı ve bu ölçümler sonucunda elde etmiş olduğumuz veri analizlerimizi değerlendireceğimizi söyledim. "Benimle ölçüm yapmak isteyenler yanıma gelebilir mi?" dediğimde, herkesin ayağa kalkması ve derse çevrimiçi katılan öğrencilerin de, "Keşke bugün biz de okula gelseydik hocam." demesi beni çok mutlu etti. Bu sayede, STEM etkinliklerinin, öğrencilerin derse olan katılımına nasıl olumlu yönde etki ettiği de tespit edilmiş oldu.

  Uygulama sırasında derse 5 tane LabStar getirdiğim için, gruplar hâlinde çalışma yapmamız gerektiğini belirttiğimde, başta bireysel olarak çalışmak isteyen öğrencilerin bile bir gruba dahil olmaya çalışması ve ardından da arkadaşları ile bilgi alışverişi yaparak ölçümler yapması sayesinde hedef kazanımlara ulaşmış olduk. Öğrencilerin grupla çalışmaları sırasında, öncelikle, "LabStar ile başka ne ölçebiliriz?" düşüncesini araştırmaları ve sürece etkin bir şekilde katılmaları, onlara alternatif veri analizleri bulma ve bu veri analizlerini değerlendirerek bir çıkarımda bulunma becerisi kazandırmıştır.

   STEM etkinliğini uyguladığım ders sürecinde, öğrenciler üzerinde hedeflemiş olduğum grupla çalışma sorumluluğu, dersin etkin bir şekilde işlendiği, problem çözme becerilenin geliştiği, alternatif çözüm yollarının üretildiği, deneme-yanılma ile doğru sonuçların bulunduğu, eleştirel düşünme becerilerinin geliştiği, öğrencilerin fikrini söylemede daha öz güvenli olduğu, birbirlerinin fikirlerini dikkatle ve çatışmadan dinlediği, kendi fikriyle birleştirerek yeni fikirler ortaya koyduğu, bu sayede de öğrencilerin analitik düşünme, araştırma-geliştirme ve çıkarımda bulunma becerilerini olumlu yönde etkileyen bir uygulama olmuştur.

   STEM gelecektir ve bu gelecek, 21. yy'da, her gün değişen hayat şartlarımızı yönetebilmemizi ve bu süreçte karşılaşılan problemlere yaratıcı çözümler bulabilmemizi sağlayacaktır.

  Elif DOĞANYILMAZ

  Biyoloji Öğretmeni

  Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü 

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  BAUSTEM merkezi öğretmen eğitimi uzerine uzmanlaşmış bir araştırma ve geliştirme merkezidir. STEM bütünleşik öğretmenlik bilgi ve becerileri projesine ev sahipliği yapmaktadır. Merkez bünyesindeki programlar ile STEM öğretmenleri yetiştirilmekte ve öğrencilerin çağa uygun becerilerle donatılması sağlanmaktadır.

  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.