Xsights-TurkishWIN-TED Üniversitesi'nin Kadın ve İstihdam Konulu 2024 Araştırma Sonuçları

  Kadin-Istihdami-Arastirmasi_2023_Sonuclari_XSIGHTS_v03-1-1

  Toplumsal cinsiyet eşitliği, günümüzde hâlâ birçok ülkede tartışılan ve üzerinde çalışmalar yapılan bir konudur. Kadınların istihdamı, eşit fırsatlar ve cinsiyet temelli mitler gibi konular, bu alandaki önemli sorunlardan bazılarıdır. "Kadın ve İstihdam Araştırması", Türkiye'de kadınların istihdam durumunu ele alarak, çeşitli mitleri ve değerleri sorgulayan kapsamlı bir çalışmadır. Bu araştırma, cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Detaylar yazımızın devamında! 

  Araştırmanın amacı, cinsiyet temelli genel mitleri, kadın istihdamına bakış açısını, babalık iznini ve cinsiyet temelli iyileştirici politikaları incelemektir. 14-26 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1000 kişiyle telefon anketi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen görüşmelerle elde edilen veriler kalite kontrolünden geçirilerek analiz edilmiştir. 

  Cinsiyet Temelli Genel Mitler:

  Araştırma sonuçları, toplumun kadın istihdamıyla ilgili genel mitleri ortaya koymaktadır. Katılımcıların %61,2'si, "Bir çocuğa en iyi annesi bakar" görüşünü desteklemektedir. Ancak, eğitim seviyesi arttıkça, bu görüşe katılım oranı azalmaktadır. Diğer mitler arasında "Bakıcıyla büyüyen çocuk mutsuz olur", "Anne çalışırsa çocuk anne sevgisinden mahrum kalır" ve "Çalışan anne çocuğuna iyi bakamaz" yer almaktadır. Bu mitlerin dağılımı, cinsiyet ve çalışma durumuna göre farklılıklar göstermektedir. 

  Cinsiyet ve Mitler Arasındaki İlişki:

  Araştırma sonuçları, kadın ve erkek katılımcılar arasında cinsiyet temelli mitlerde farklılıklar olduğunu göstermektedir. Örneğin, ev içi işlerin, çocuk bakımının annenin işi olduğu görüşüne kadınlar daha fazla destek vermektedir. Bu sonuçlar, toplumun kadınların üzerine yüklenen rol ve sorumluluklarına dair algısının hala etkili olduğunu göstermektedir. 

  Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Mitlere Bakışı:

  Araştırma sonuçlarına göre, genel olarak çalışmayan kadınlar genel mitlere daha fazla destek vermektedir. Örneğin, "Anne çalışırsa çocuk anne sevgisinden mahrum kalır" görüşüne çalışmayan kadınlar daha yüksek oranda katılmaktadır. Bu durum, çalışan kadınların toplumdaki yerlerinin ve algıların değiştiğini göstermektedir. 

  Kadın istihdamı ve cinsiyet temelli mitler, toplumun önemli bir konusu olmaya devam etmektedir. Bu araştırma sonuçları, toplumun kadın istihdamına bakışının hala bazı cinsiyet temelli mitlerle şekillendiğini göstermektedir. Ancak, eğitim seviyesi ve çalışma durumu gibi faktörlerin bu mitlere olan katılımı etkilediği görülmektedir. Bu bulgular, daha fazla farkındalık yaratmayı ve cinsiyet eşitliği için çaba harcamanın önemini vurgulamaktadır. Kadın istihdamının artması, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, cinsiyet temelli mitleri sorgulamak, toplumun bilinçlenmesi ve dönüşümü için önemli bir adımdır. 

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  TurkishWIN, Türkiye ile bağı olan dünya vatandaşı tüm kadınların birbirlerine ilham ve güç verdikleri fark yaratan bir kizkardeslik networkudur. Avrupa, Amerika ve Türkiye'de faliyette olan TurkishWIN’in misyonu, benzer dünya görüşüne sahip, öğrenmeye açık kadınların içten paylaşımlarına ve birbirlerine fırsat yaratmalarına olanak tanımaktır. BinYaprak bir TurkishWIN girişimidir.

  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.