Yazılar

  Kabul ederek, https://binyaprak.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.

  4 dakika okuma süresi (751 kelime)

  Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Faaliyet Raporu

  Kadının iş dünyasındaki önemini yürekten destekliyor ve temsil ediyoruz! Sabancı Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu Kurumsal Yönetim Forumu Faaliyet Raporu'nu sizlerle paylaşmak istedik, keyifli okumalar... 

  Screen-Shot-2020-08-19-at-12.56.46

  Kadının iş dünyasındaki önemini yürekten destekliyor ve temsil ediyoruz! Sabancı Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu Kurumsal Yönetim Forumu Faaliyet Raporu'nu sizlerle paylaşmak istedik, keyifli okumalar... 


  Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) 2002 yılında Türk Sanayicileri ve İş Insanları Derneği (TÜSIAD) ve Sabancı Üniversitesi'nin ortak çabasıyla kuruldu. CGFT'nin amacı Türkiye'de kurumsal yönetiminin yasal, kurumsal ve davranıssal çerçevesinin ve kurumsal yönetim uygulamalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla CGFT, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde şirketleri, yatırımcıları ve iş ekosistemini harekete geçirmek, iş ve finans kurumları arasındaki ilişkinin bu hedeflere katkıda bulunacak şekilde yapılanmasına destek olmak amacıyla uygulanabilir araştırmalar yapar, projeler ve kampanyalar gerçekleştirir. CGFT toplumsal sorunların incelenmesinde ve çözüm üretilmesinde katılımcı ve kapsayıcı araştırma yöntemlerinin uygulanmasını teşvik eder.

  2019 faaliyet raporunda;

  • Iklim Değişikliği ve Şirketler,
  • Kadınların Şirket Yönetimindeki Yerinin Güçlendirilmesi ve
  • Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Araştırmaları konuları yer alıyor.

  Kadınların Şirket Yönetimindeki Yerinin Güçlendirilmesi

  CGFT 2012 yılından beri Türkiye'de halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadın oranını takip etmekte, raporlamaktadır. CGFT yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet çesitliliğini bir kurumsal yönetim ve yönetim kurullarının etkinliği meselesi olarak ele almaktadır. Bu çalısmaların bir sonucu olarak geliştirilen projeler kapsamındaki 2019 faaliyetleri aşağıda özetlenmektedir.

  1-Bağımsız Kadın Direktörler Projesi

  Bu proje, 2012 yılında halka açık şirketlerde kadın direktörlerin durumunu izlemek ve kadın direktör atamak isteyen şirketlere destek olmak amacıyla başlatılmıştır. Proje kapsamında Egon Zehnder yönetici atama firması ile stratejik ortaklık içinde halka açık şirketlerde yönetim kurullarında yer almak için gerekli deneyim ve donanıma sahip kadınların özgeçmişlerini içeren bir veri tabanı saklanmakta ve talepte bulunan şirketlere ücretsiz olarak aday önerme desteği verilmektedir.

  2019 yılında proje kapsamında 'Türkiye'de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2019' ve '2019 Yılında Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadınlar Kitapçığı' yayımlanmış, Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Ödülleri verilmiş ve 7. Kadın Direktörler Konferansı düzenlenmistir. Bu rapora göre;

  • 2019 yılında BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı %15,2'den %15,9'a çıkarak %3,3 oranında arttı.
  • Yüzde 30 Kulübü Türkiye kampanyasının odaklandığı BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı %16,6'dan %17,7'ye çıkarak, 2018 yılındaki olumlu artısı takip etti.
  • Tüm BIST şirketlerinin sadece 36'sının yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14'ünün yönetim kurulunda bir kadın CEO yer alıyor.
  • 2019 yılı sonu itibarıyla Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası'nın güncel üye sayısı 40'a ulaşmıştır . 2019 yılında Yüzde 30 kulübü üyesi olan şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye oranı diger sirketlere kıyasla daha hızlı arttı ve yüzde 20,3'e ulaştı.

  2-Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası

  CGFT, kadınların karar mekanizmalarında yer almaları konusunda iş dünyasının önderliğini öne çıkartmak amacıyla Birleşik Krallıkta 2012 yılında başlatılan ve kısa sürede yönetim kurullarında kadın oranının yüzde 12'den yüzde 30'a çıkmasına katkıda bulunan Yüzde 30 Kulübü'nün Türkiye'de kurulması konusunda öncülük etti. Yönetim Kurulu Başkanları ve CEO'ların üye olabildigi Kulüp, 2017 tarihinde 12 CEO ve YK başkanının katılımı ile BIST ev sahipliğinde lanse edildi. CGFT direktörü Melsa Ararat, Kulübün Yönlendirme Komitesi Başkanlığını yapmaktadır. Kulüp çalısmalarının koordinatörlüğü CGFT tarafından yürütülmektedir. Çalışmalar, üyeleri temsilen şirketlerden seçilen yöneticilerden oluşan komiteler aracılığı ile devam etmektedir. Kulübün üyelerine ve komite yapılarına https://30percentclub.org/about/chapters/turkey adresinden ulaşılabilir.

  3-Elektronik Genel Kurullar Programı

  CGFT ekibi, 2012 yılında halka açık şirketlerin yönetim kurullarında en az bir kadın üye bulundurulması yönündeki SPK kurumsal yönetim düzenlemeleri kapsamında yönetim kurullarında kadın üye olmayan şirketlerin hisselerini satın alarak elektronik genel kurullarına yatırımcı olarak katılmaya basladı. Programın amacı bir yandan bu şirketlerde düzenlemeler konusunda farkındalık yaratmak ve genel kurullara katılan diger yatırımcıları harekete geçirmek, diger yandan hissedar baskısının şirket davranışlarını değiştirmekte oynadığı rolü incelemeyi amaçlayan bilimsel araştırma için veri toplamaktır. 2019 yılında 38 şirketin genel kuruluna elektronik ortamda katılım sağlanmıştır.

  4-İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

  Yakın ilişkide bulundukları erkekler tarafından kadınlara yöneltilen şiddet, CGFT'nin IPSOS is birliği ile 2013 yılında yaptığı araştırmanın sonucunda, kadınların çalışma hayatına katılımının ve şirketlerde kariyerlerinde ilerlemelerinin önündeki engellerden birisi olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın ardından TÜSIAD'la iş birliği içinde Iş Dünyası Aile Içi Şiddete Karşı uygulama projesi başlatıldı. Birlesmis Milletler Nüfus Fonu'nun ve Sabancı Vakfı'nın finanse ettigi proje kapsamında 2014-2015 döneminde şirketler için aile içi şiddetle mücadelede iş yeri politikaları geliştirilmesine yönelik bir rehber yayınlandı. 2019 yılı sonu itibari itibari ile toplam 60 şirket projeye dahil olarak aile içi şiddetle mücadeleye yönelik resmi şirket politikası oluşturmuştur.

  2019 yılında, iş dünyasında aile içi siddete yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedefleyen 12 sirket projeye dahil olmustur. Projeye dahil olarak aile içi şiddetle mücadele kapsamında bir resmi şirket politikası oluşturan şirketlere, rehber eğitimi ve toplumsal cinsiyet eğitici eğitimi olmak üzere 12 eğitim verilmiş ve 134 kişi bu eğitimleri tamamlamıştır.

  Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun 2019 faaliyet raporunu daha detaylı okumak isterseniz, https://cgft.sabanciuniv.edu/yayinlar/detay/cgft-2019-faaliyet-raporu adresinden ulaşabilirsiniz!   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

  Kabul ederek, https://binyaprak.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.

  © 2021 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.