Özel Sektör Gönüllüleri Derneği kimdir?

  Özel Sektör Gönüllüleri Derneği kimdir?

  2003 yılında faaliyetlerine başlayan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) şirketlerinin hedefleri neler bakalım!

  ÖSGD;
  • Özel sektör çalışanlarının; bilgi, deneyim ve zamanlarını şirketlerindeki Kurumsal Gönüllülük Programları ile, çeşitli sivil toplum kuruluşları ya da kamu hizmetlerinde faydaya dönüştürür.
  • Üyelerinin ve çalışanlarının toplumsal sorunlar hakkında farkındalığını artırır, gönüllülük ile özel sektör çalışanlarının yetkinliklerini geliştirirken, iş/özel hayat dengesine katkı sağlar.
  • Gönüllülük programları ve projeleri ile çeşitli kamu kurumları ile işbirlikleri geliştirir ve bu alandaki verimliliğe katkı sağlayan bir iş ortağıdır.
  • Toplumsal gelişime katkı sağlayan, toplumsal konuların çözümü için ek kaynak kapasitesi yaratan ve sorumlu vatandaşlığı teşvik eden bir dernektir.

  ÖSGD'nin kurumsal gönüllülük çalışmalarına tüm çalışanlarının katılımını teşvik eden 60 şirket üyesi vardır. Bu şirketlerde çalışan 10 binin üzerinde aktif gönüllü çalışan ve işbirliği yapılan 130 sivil toplum kuruluşları ile bir gönüllülük ağı yaratılmaktadır.
  ÖSGD üyeleri kendi gönüllülük çalışmalarının yanı sıra gönüllülük ruhu ile yaratılan işbirliklerine ortaklık eder.

  Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Hizmetleri

  Özel Sektör Gönüllüleri Derneği; 15 yıldan bu yana, kendi Kurumsal Gönüllülük Programları'nı hayata geçirmek ve yapılandırmak, var olan programlarını geliştirmek ve yetişmiş insan kaynağının yetkinlik ve potansiyellerini gönüllülük yolu ile toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen paydaşlarıyla, tecrübe, bilgi ve birikimini paylaşmaktadır.

  • Kurumsal Gönüllülük Programı Geliştirme; 10 Adımda Kurumsal Gönüllülük Programı
  • Gönüllü Motivasyon ve Yönetimi,
  • Gönüllü Eğitim ve Workshopları,
  • Proje Danışmanlığı,
  • Kuruma Özel Gönüllülük Proje Geliştirme,
  • Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri.

  Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Programları

  Meslek Lisesi Koçları Programı

  Meslek Lisesi Koçları Programı, 2012 yılında başlayan ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği(ÖSGD) üyesi şirketlerin katılımı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü protokolü ile uygulanan gönüllülük temelli bir programdır.

  Meslek Lisesi Koçları Programı ile şirketler ve meslek liseleri arasında kalıcı işbirlikleri modellerinin yaratılması, program ile başlayan ilişkilerin öğrencilere sağlanan staj ve istihdam önceliği gibi olanaklara dönüşmesi ve uzun vadede meslek liselerine yapılabilecek diğer yatırımlar ile desteklenmesi öngörülmektedir.

  Meslek Lisesi Koçları Programı kapsamında koçlar, 10. sınıflar ve 11. sınıflar ile her yıl 6 temalı buluşmanın yanı sıra bir sosyal etkinlik ve/veya fabrika, tesis ziyareti gerçekleştiriyorlar. Bu etkinliklerle hem grupların sosyalleşmesi hem de farklı tecrübeleri birlikte yaşayabilmeleri amaçlanıyor.

  Okul Dostu Programı

  ÖSGD'nin şemsiye programlarından Okul Dostu Programı; gönüllülük esaslı ve eğitim desteği temelli bir programdır. Öğrenciler ve gönüllüleri sosyal etkinlik derslerinde bir araya getiren Okul Dostu Programı aynı zamanda ÖSGD üyesi şirketlerin kendi çalışanlarının yetenek ve tecrübeleri doğrultusunda da zenginleştirilebilir. Öğrencilere küresel ısınma, çevre/ekoloji, fen bilimleri, yaratıcı kitap okuma, yabancı dil pratiği kazanma ve meslek gruplarını tanıma fırsatı sunan Düşünme Meraklısı Mühendisler, Meraklı Kitaplar, İngilizce Pratik Yapıyoruz ve Meslek Tanıtımları projelerinden oluşmaktadır.

  Öğrenen Çocuk Sorumlu Birey Projesi

  Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ve Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ile geliştirilen "Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey" Programı, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Program, çocukların toplumda ayakları yere basan, sorumlu ve güçlü bireyler olarak hayata hazırlanmaları desteklemeyi hedeflemektedir.

  İçerisinden demokrasi ve insan hakları, gönüllülük ve dayanışma, güvenli teknoloji kullanımı, finansal okuryazarlık, ekoloji ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 6 farklı alt başlığı barındıran Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı'nın 2017 yılı Mart-Nisan-Mayıs aylarında pilot uygulaması gerçekleştirilmiş, 2018'de uygulama devam etmektedir.

  Çalışan Gönüllülüğü Haftası

  Çalışan Gönüllülüğü Haftası, 2008 yılından bu yana Business in the Community (BITC) tarafından 60,000'den fazla kişiye ulaşarak gerçekleşen Give&Gain Day Global Çalışan Gönüllülüğü Günü'nün Türkiye'de uygulanan programıdır.

  Çalışan Gönüllülüğü Haftası kapsamında, özel sektörün insan kaynağı ve uzmanlığı değerlendirilerek gönüllülük yoluyla sivil topluma katkı sağlanır. Bu hafta boyunca ÖSGD, şirketler ve sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü görevi üstlenir.

  2012 yılından bu yana yaygın katılım ile gerçekleşen Çalışan Gönüllülüğü Haftası'na 64 şirket ve 37 farklı Sivil Toplum Kuruluşu katılım göstermiş ve 113 gönüllülük etkinliği gerçekleştirilerek, 6.160 gönüllü ile 30.699 kişiye ulaşılmıştır.

  Gönülden Ödüller

  Gönülden Ödüller, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını ve bu alandaki başarıları desteklemeyi, toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmeyi ve özel sektörde gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefler.

  Özel Sektör Gönüllüler Derneği 2007 yılından bu yana En Başarılı Gönüllülük Programı, En Başarılı Gönüllülük Projesi ve En Yaratıcı Gönüllülük Projesi olmak üzere 3 farklı kategoride verilmektedir. 

  Gönülden Ödüller Ödül Kategorileri:

  1) En Başarılı Gönüllülük Programı Ödülü

  Gönüllülük Programı'nı kurumsal bir şekilde ve etkin olarak yürüten ve kurum çalışanlarında gönüllülüğü yaygınlaştırmada başarılı olan şirketin ödüllendirilmesi.

  2) En Başarılı Gönüllülük Projesi Ödülü

  Toplumun bir ihtiyacını karşılamada başarılı olan ve/veya ilgili konuda önemli derecede katma değer ve pozitif etki yaratan Gönüllülük Projesi'nin ödüllendirilmesi.

  3) En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Ödülü

  Bir toplumsal ihtiyacı belirleyerek buna yaratıcı ve kalıcı çözüm geliştiren Gönüllülük Projesi'nin ödüllendirilmesi

  Gönülden Ödüller'in Amacı

  • Şirketleri ve çalışanlarının gönüllülük çalışmalarını ve bu alandaki başarılarını desteklemek,
  • Gönüllülüğü teşvik etmek; toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek ve bu yolla gönüllü çalışmalara ilişkin bağlılığı ve motivasyonu artırmak; özel sektörde gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,
  • Özel sektörde, şirketlere ve çalışanlarına örnek olabilecek, gönüllülük içeren projeleri/ programları öne çıkarmak,
  • Her alanda faaliyet gösteren gönüllülerin yeni ve yaratıcı fikirlerini desteklemek ve geliştirmek,
  • Gönüllülük çalışmalarını kutlamak, onurlandırmak ve ilham vermek.

  Gönülden Ödüllere başvuru için: www.gonuldenoduller.org

  Bu yazı Bin Yaprak misafir yazarlarından ÖSGD tarafından yazılmıştır.

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun
  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.