Scrum Serisi 2: Scrum Terimler ve Rolleri

  Scrum Serisi 2: Scrum Terimler ve Rolleri

  Scrum serimizin ilk yazısında Scrum'un hangi alanlarda kullanıldığı ve amaçlarından bahsetmiştik. Scrum serisinin devamı olan bu yazıda, Scrum terimleri ve rollerine gelin hep birlikte göz atalım!

  Öncelikle Scrum'da yer alan 3 rolden bahsetmek istiyorum: Product owner, Scrum master ve Development team. 

  1) Product owner (ürün sahibi), bazı durumlarda müşterinin kendisinin, bazı durumlardaysa müşterinin isteklerini aktaran kişidir. Ürün olarak ne istediğini, üründen ne beklediğini ve amaçlarını yazılım ekibine aktarır. Product Backlog'unun güncel olması ve önceliklendirilmesinden sorumludur.

  2) Scrum master, Scrum sürecinin yönetilmesinden, takıma koçluk yapmaktan ve takımın motivasyonunu yüksek tutmaktan sorumludur. 

  3) Development team (geliştirme ekibi), bir bütün olarak uygulamanın teslimi ve kalitesinden sorumludur. Ekibin üyeleri farklı becerilere, uzmanlıklara ve deneyime sahip olabilir ancak ekibin içinde unvanlar yer almaz. Herkes uygulamanın oluşturulmasına katkıda bulunur.

  Özetleyecek olursak, Product owner, yani ürün sahibi bitirmesi gereken işleri tanımlamaktan sorumludur. Scrum master, yani geliştirme ekibi bu işlerin nasıl tamamlayacağından ve tamamlamaktan sorumludur. Scrum master ise tüm sürecin kurallara uygun ve sorunsuz bir şekilde işletilmesinden sorumludur. Ayrıca, bitmiş işin tanımının yapılması çok önemlidir. Bir iş "bitmiş" denildiğinde herkesin kafasında tek bir tanım yer almalıdır. 

  Scrum terimlerine geçecek olursak, "Sprint nedir?" sorusuyla başlayalım.

  Sprint, projeye ve ekibe bağlı olarak 1 veya 4 haftalık süreçlere verilen isimdir. Scrum, birbirini takip eden Sprintlerden oluşmaktadır ve her bir Sprint sonunda müşteriye sunulabilecek bir iş çıkarılmalıdır. Sprint'in kaç haftadan oluşacağı ekibe ve projeye bağlıdır.

  Product backlog, istenilen ve tamamlanması gereken işlerin listesidir. Burada işler önem sırasına göre sıralanır. İşler olabildiğince küçük parçalara bölünür, her iş parçası 1-3 iş günü uzunluğundadır. Product Backlog, User Storylerinden oluşur. Product owner, değişen ihtiyaçlara göre Product backlog'a ekleme veya çıkarma yapabilir.

  Sprint backlog, bir Sprint boyunca bitecek işler kararlaştırıldıktan sonra, Sprint'in başlamasıyla birlikte yer almaya başlar. Tüm işler önceliklendirilmiştir ve Sprint, sonuna kadar bitmesi gereken işlerdir.

  User story, yapılacak işin son kullanıcı açısından anlaşılır bir şekilde açıklamasıdır. User Story kullanıcı türünü, ne istediğini ve gerekçelerini tanımlar ve gereksinimin basitleştirilmiş bir açıklamasını oluşturmanıza yardımcı olur. User Storyleri belirli bir formatta yazılır.

  "As a:<role> I want to: <function-description> So I can: <value-statement>"

  User Storyleri kapsam ve uzunluklarına göre farklı kategorilere ayırabiliriz: Story, 1-2 iş uzunluğundaki iş parçalarıdır ve  bir Sprint'ten uzun sürmeyen işler için kullanılır. Epic ise birçok Story'den oluşur. İşin kapsamı ve uzunluğu Story'e göre fazladır. Aynı amaca hizmet eden Storyler aynı Epic içerisinde yer alır. Bir epic'in tamamlanması birkaç Sprint sürebilir. 

  Sprint Planning (Planlama Toplantısı)

  Sprint başlamadan önce Product Owner, Sprint için bir hedef tanımlar ve hangi User Storylerinin tamamlanması gerektiğini belirler. Product Owner ile Development Team birlikte çalışarak, hangi işlerin gelecek Sprint'e alınacağına karar verir. Geliştirme Ekibinin kapasitesini aşması halinde hedefin birden fazla Sprint'e ayrıştırılabilir. Daha küçük parçalara ayrılması gereken işler varsa küçük parçalara ayrılır ve işler önceliklendirilerek bir sonraki Sprint hazır hale getirilir.

  Daily Scrum Meeting (Günlük Sprint Toplantıları)

  Scrum takımı olarak günlük yapılan toplantılardır. Genellikle sabahları yapılır ve en fazla 15 dakika sürer. Herkesin katıldığı bu toplantıda, dün yapılan, bugün yapılacak işler ve yaşanılan problemler aktarılır. Burada amaç ekibin yüz yüze iletişim halinde bulunması, herkesin birbirine karşı sorumluluk hissetmesi ve ekip içi şeffaflığın sağlanmasıdır.

  Sprint Review (Demo Toplantısı)

  Toplantıda geliştirme ekibi herkese bir Sprint boyunca neler yaptığını ve ortaya çıkan ürünü gösterir. Her Sprint sonrası gerçekleşen Sprint Review'de Development Team, Scrum Master ve Product Owner bulunur. Review sonrası müşteri gerekli geri bildirimleri verir ve değiştirilmesini veya geliştirilmesini istediği bir şey varsa belirtir. Amaç, ortaya çıkan ürünün ürün sahibinin gereksinimlerine uygun olarak geliştirildiğinden emin olmaktır.

  Sprint Retrospective

  Scrum takımının kendisini değerlendirmesi ve sürekli gelişimi devam ettirmek için Sprint sonunda gerçekleştirilen bir toplantıdır. "Neleri daha iyi yapabiliriz?", "Nasıl daha iyi yapabiliriz?" gibi sorulara cevap aranır. Takım, kendisini değerlendirerek neleri doğru neleri yanlış yaptığı ve neleri daha iyi veya farklı yapabileceği üzerine konuşur ve iyileşmeler üzerine tartışır. Bu toplantılar, takımın kendisini bir sonraki Sprint'e daha iyi hazırlamasını sağlar.

   Bu yazı Bin Yaprak misafir yazarlarından Buse Özer tarafından yazılmıştır.

   

  Yorum

  Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
  Henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun
  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.